Bichon à poil frisé

ďalej len „Klubový šampión“ boli zmenené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21. apríla 2012.

  • Pes musí mať vek minimálne 15 mesiacov.
  • Pes musí získať 4 x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
  • Tituly „CC“ môžu byť získané v triedach strednej, otvorenej, šampiónov.
  • Tituly musia byť získané vminimálne dvoch výstavných sezónach.
  • Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a „CC“ kartičkami na adresu výstavného referenta, adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
  • Výstavný referent príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiadosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavný referent má právo označiť získanie Klubový šampión krásy aj do rodokmeňa psa – do časti výsledky z výstav.
  • Diplom spolu s víťazným pohárom budú majiteľovi psa odovzdané na najbližšej členskej schôdzi.

49/2022 JAMESON MY LOVE Danco of Amber
46/2020 CYPRUS Muffin Orchidee Blanche
43/2019 CHANTALL PAMPLONE Starobělský les
42/2019 HEINEKEN M&M Bull
37/2018 FLOA White Candlemas
31/2017 JASMINE CINTIA BABY Haščíková
27/2017 VIA VICTORIA Danco of Amber
26/2017 BELLA CRYSTAL Kate´s Velvet Paw
25/2017 BOND JAMES BOND Kate´s Velvet Paw
23/2016 ETHEREAL GIRL Charnett
16/2015 QUANTO Danco of Amber
13/2015 FLOWER DORIS Haščíková
11/2014 PASCAL Danco of Amber
09/2014 QUICKSILVER Danco of Amber
08/2014 BEATRICE PETIT MUFFIN Orchidee Blanche
06/2012 CONY-CLEO BELIBOY Haščíková
04/2012 OLIVIA Danco of Amber
02/2012 BUSK-ARCHER Haščíková
00/2010 HONEY TAO Danco of Amber