Časté otázky

chovateľskú stanicu si môže založiť prakticky každý občan nad 18 rokov, ktorý sa plánuje svedomito podieľať na šírení a zušľachťovaní svojho milovaného plemena. Ide o veľmi zodpovedný krok a budúci chovateľ by si toho mal byť vedomý. Každý chovateľ sa musí riadiť etickým kódexom chovateľa a vo svojej chovateľskej činnosti striktne dodržiavať chovateľský poriadok BKS a FCI.

Na schválenie (založenie) CHS je potrebné vyplniť požadované tlačivo, ktoré nájdete na stránkach únie kynologických klubov v časti plemenná kniha – www.unkk.sk. Toto tlačivo vyplníte a odošlete na Úniu kynologických klubov, spolu s úhradou poplatku vo výške 40,00 € na účet Únie kynologických klubov. Tí vašu žiadosť zaevidujú a ďalej posunú na FCI – medzinárodnú kynologickú organizáciu, ktorá následne žiadosť zaeviduje a schváli (alebo neschváli, ak niečo nebude v poriadku…) a odošle nazad potvrdenie, ktoré vám príde poštou na vašu adresu. Celý proces schvaľovania trvá v praxi cca 3 mesiace.

Každý budúci chovateľ má už určite nejakú predstavu. Overiť si či ten váš vysnívaný názov CHS je ešte k dispozícii, si môžete  na stránkach medzinárodnej kynologickej organizácie – FCI. Každý názov je jedinečný a nesmie sa duplikovať.

Ophtalmologické vyšetrenie
MVDr. Alexandra Trbolová v Košiciach a MVDr. Miroslav Faga v Trnave.
Luxácia patelly
váš veterinárny lekár
DNA vyšetreniena PRA, PRCD
firma Laboklin

Potrebujete, aby vaša sučka bola uchovnená – tzn. mala absolvovanú bonitáciu a spĺňala všetky podmienky chovnosti. Následne sa obrátite na poradcu chovu BKS, pre zvolenie vhodného krycieho psa. Potom vypíšete Žiadosť o pripúšťacie povolenie, ktorú odošlete klubu. Ten vám obratom vystaví Pripúštacie povolenie, s ktorým pôjdete sučku kryť. Pripúšťacie povolenie musíte mať pri sebe, nakoľko ho potrebuje aj majiteľ psa, ktorý Vám ho musí podpísať spolu s dátumom krytia. POZOR! Podľa chovateľského poriadku BKS a FCI nie je povolené suku inseminovať bez predošlého schválenia poradcom chovu ! O pripúšťacie povolenie musí požiadať majiteľ suky minimálne 30 dní pred plánovaným krytím. V opačnom prípade ukladá klub majiteľovi suky povinnosť uhradiť poplatok za zrýchlené vybavenie povolenia vo výške 20,00 €.

Vypísať prihlášku vrhu, ktorú odošlete poradcovi chovu a uhradíte poplatok za šteniatka určený v poplatkoch klubu. Klub vám nazad pošle prihlášku šteniat pre UKK. Keď budú mať šteniatka 6 týždňov, pôjdete k vášmu veterinárovi, ktorá vám šteňatá označí čipom a potvrdí prihlášku šteniat s číslami čipov a súčasne potvrdí kontrolu vrhu v tlačive pripúšťacie povolenie. Túto veterinárom potvrdenú prihlášku šteniat odošlete spolu s pripúšťacím povolením na plemennú knihu UKK , odkiaľ vám dobierkou na vašu adresu prídu hotové rodokmene vašich šteniat. Tie pred tým, než šteniatko predáte novým majiteľom nezabudnite, ako chovateľ podpísať. Bez vášho podpisu sú totiž rodokmene neplatné.
Rodokmene podpisujete na prednej strane a aj prevod na nového majiteľa na zadnej strane. Pri predaji šteniatka do zahraničia MUSÍTE vyžiadať pre šteniatko Exportný rodokmeň, jeho súčasťou je aj povolenie na vývoz.

Zoznam chovných psov a chovných súk nájdete v rámci jednotlivých plemien v ich menu. Prípadne sa dohodnete s majiteľom chovného psa na výstave, alebo oslovíte poradcu chovu.