Členovia výboru

Zuzana Ondrášová

Ekonóm

Zuzana Ondrášová

Ekonóm

Klaudia Práznovská 

Revízna komisia

Predseda: Mgr. Valéria Kostolná
Členovia: Vanda Zelenková
Martina Pisoňová