Zápisnice

Správa z Výročnej členskej schôdze, Slovenský Grob dňa 23.4.2022. 

Správa z Členskej schôdze, Slovenský Grob dňa 23.11.2019.

Správa z Členskej schôdze, Slovenský Grob dňa 24.11.2018.

Správa z Členskej schôdze Slovenský Grob dňa 25.02.2018.

Správa z Členskej schôdze, Svätý Jur dňa 19.03.2016.

Správa z Členskej schôdze, Svätý Jur dňa 12.04.2014.