Tlačivá

Prosíme

všetkých členov a budúcich členov,
aby k prihláškam do klubu, ako aj k ostatným spoplatneným žiadostiam
priamo pripájali DOKLAD O ÚHRADE POPLATKU na účet klubu.
V záujme administratívneho uľahčenia prác s klubovými dokumentami
dodržiavajte pravidlo uvádzania predmetu mailovej správy.
POZOR!

Vypísanú prihlášku odošlite prosím elektronicky na adresu matrikára klubu.

Vyplňte a odošlite výlučne mailom na adresu poradkyne chovu, do predmetu správy uveďte „Bonitácia BKS“. 

Vyplňte a odošlite výlučne mailom na adresu poradkyne chovu, do predmetu správy uveďte „Výnimka BKS“. 

Vyplňte a odošlite výlučne mailom na adresu poradkyne chovu, do predmetu správy uveďte „Pripúšťacie povolenie BKS“. 

Žiadosti o udelenie klubových šampionátov vyplňte a odošlite spolu s potrebnými dokladmi na email výstavnej referentky klubu, do predmetu správy uveďte „Šampionát BKS“.

– aktuálne členstvo v klube, t.j. vyplatený členský poplatok
– absolvovaná bonitácia s výsledkom chovný
– absolvované zdravotné vyšetrenia
Zašlite na email poradkyne chovu

Žiadosti o udelenie TOP pes/suka 2023 vyplňte a odošlite spolu s potrebnými dokladmi na email výstavnej referentky klubu, do predmetu správy uveďte „TOP pes/suka“.