2x Špeciálna výstava BKS

11- 12. September 2021

Czajlik Ranč Dunajsķý Klátov

sobota 11.9.2021 nedeľa 12.9.2021
posudzovateľ: Carole Garhofer, A posudzovateľ: Naďa Klírová, ČR
Boloňský psík TERRY PRINCESS Luma Tomio bichon frisé JAMESON MY LOVE Danconof Amber
ch: M. Lupačová, maj: A.Cigániková ch: MVDr. P.Danková, maj: M+N Pisoňové

received_801265574041443

received_4141982902586237

Reserve BIS

coton de tuleár RIVER DIAMOND DU CASTEL DE LA ROCHE AUX FÉES

Reserve BIS

Coton de ruleár RIVER DIAMOND DU CASTEL DE LA ROCHE AUX FÉES

3.BIS

Havanský psík VIA BOSCO FRROM BIELY LÚČ

3.BIS

Havanský psík IWORY INSIGNIA Bellezza Habanero

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa na zorganizovaní výstavy podieľali, špeciálne poďakovanie patrí všetkým vystavovateľom za krásnu atmosféru na výstave a pani posudzovateľkám za úžasné posudky !!

Gratulujeme víťazom !!

Kompletné výsledky z výstav nájdete na Clubdogshow.sk v časti štaristiky- výsledky ;)

 

***

Ďakujeme našim pozorným členom za upozornenie na zmeny v cenníkoch na Ukk ;)

...a tak ich dávame do pozornosti všetkým členom BKS  !

FB_IMG_1631567702088

VYNIMOČNÉ UCHOVNENIE JEDINCOV POČAS „KORONA NÚDZOVÉHO STAVU“

Vážení členovia BKS,

Pomaly to bude rok, čo pandémia koronavírusu obmedzuje naše nie len súkromné, ale aj chovateľské životy. Obmedzili sa naše činnosti, ako aj činnosť klubu, no vek našich chlpatých zverencov nikto nespomalí ani nezastaví. Výbor klubu preto po viacerých žiadostiach a po pohovore s vedením SKJ ako aj preverením problematiky v iných chovateľských kluboch na Slovensku pristúpil po online rokovaní k nasledovnému záveru:

Členom BKS bude povolené počas trvania korona krízy uchovniť svojich dospelých jedincov za nasledujúcich podmienok:

  1. Jedinec musí spĺňať všetky podmienky na uchovnenie, ktoré požaduje klub. Jedinou výnimkou v čase uchovnenia je absolvovanie výstavy organizovanej BKS. Tú však jedinec bude povinný absolvovať ihneď po ukončení krízového stavu.
  2. majiteľ jedinca k riadne vyplnenej žiadosti o uchovnenie doloží okrem požadovabých vecí aj veterinárom potvrdený stav chrupu (správu o plnochruposti, prípadne v nej riadne zapísaných chýbajúcich zuboch aj s pozíciou chýbajúcich zubov a potvrdenie korektného stavu zhryzu) a u samcov veterinárom potvrdený stav semenníkov.
  3. Takto uchovení jedinci budú výborom klubu riadne evidovaní a majiteľ psa berie na vedomie, že jeho jedinec je uchovnený len na určitý čas, s výnimkou. Bonitácia jedinca sa oficiálne potvrdí až po jeho účasti na najbližšej akcii organizovanej BKS – napr. na najbližšej oficiálnej bonitácii, na ktorú je teda majiteľ povinný sa s jedincom dostaviť.
  4. Majiteľ výnimočne uchovňovaného jedinca je povinný uhradiť bonitačný poplatok vo výške 25,00€ na účet klubu už pri podávaní žiadosti (ten mu bude platiť aj potom na tú oficiálnu bonitáciu)

Za výbor klubu spracovala

Vanda Zelenková, tajomník klubu

19. JÚN 2021 - KLUBOVÁ VÝSTAVA BKS

so zadávaním čakateľstva CAC a titulu Klubový Víťaz + súťaž o putovný pohár BKS pre Best in Show, posudzovateľ Željko Lozić

Výborný1, CAC, CC, Klubový Víťaz, BOB, BIS

bichon a´poil frisé JAMIESON MY LOVE Danco of Amber, majiteľ: Nikola Pisoňová

Reserve BIS + BIS Junior - coton de tuléar RIVER DIAMOND DU CASTEL DE LA ROCHE AUX FÉES, majiteľ: L.Schaferová

3.BIS - havanský psík EBONY Biely Lúč, majiteľ: Ondrášová Zuzana

20.Jún 2021 - Špeciálna "CC" výstava BKS

BEST IN SHOW - coton de tuleár GRAND COCONUT OF CUTEBERRY, majiteľ Anna Harsányiová

Reserve BEST IN SHOW - bichon a´poil frisé JAMIESON MY LOVE Danco of Amber, majiteľ Nikola Pisoňová

3.BEST IN SHOW - havanský psík FLAVIO Heavenly Kid, majiteľ Silvia Embringerová

Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a ďakujeme všetkým zúčastneným za výbornú atmosféru na výstavách. Tešíme sa na vás na najbližšej akcii BKS, ktorá ak okolnosti nič nezmaria, bude na jeseň 2021.

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY KLUBOVEJ A ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY BKS 19.-.20.6.2021

2 x ŠPECIÁLNA VÝSTAVA BICHON KLUBU SLOVENSKO

31.8.2019 - 1.9.2019, Horský hotel Eva, Svätý Jur

posudzovateľky: Katalin KISS (HU) + Ilana SIMKINA (UA)

  BEST IN SHOW JUNIOR BEST IN SHOW
Sobota 31.8.2019, Katalin KISS (HU)

1. bichon JAMESON MY LOVE Danco of Amber

1. havaneseTelzaro EXOTIC ELI
 

2. havanese BERNARDO Heavenly Kid

2. bichon Lunadore LUNA
 

3. levíček CLEEVIEW Constance

3. levíček Graur Bulldogs off BEYONCÉ
Nedeľa 1.9.2019, Ilana SIMKINA (UA) 1. levíček CLEEVIEW Constance 1. havanese Ilkley Moor HARVEST MOON
  2. bichon JAMESON MY LOVE Danco of Amber 2. levíček Graur Bulldogs off BEYONCÉ
  3. havanese IVY Zipetik  3 - 

srdečne gratulujeme všetkým ku krásnym oceneniam :) 

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY Z VÝSTAV NÁJDETE NA PORTÁLI CLUBDOGSHOW.SK :)

!! OZNAM ČLENOM KLUBU !!!

Milí členovia, dovoľte prosím, aby sme vám pripomenuli zmenu v odovzdávaní klubových šampionátov, ktoré sa odovzdávajú v našom klube podľa uznesenie členskej schôdze výlučne osobne, raz do roka, na klubovej akcii. Od roku 2019 je touto akciou Zasadnutie členskej schôdze, ktoré bude v polovici Novembra 2019, opäť na husacine u Jaňúra v Slovenskom Grobe. Pozvánka na ČS vám príde včas e-mailom. Do tej doby však neváhajte vypĺňať žiadosti o klubové šampionáty, aby sme vám ich stihli včas a riadne nachystať. Tlačivá s pokynmi nájdete tu na stránke samostatne v jednotlivých sekciách "Šampióni BKS".

Ďakujeme a samozrejme, gratulujeme "novopečeným" šampiónom :) 

KLUBOVÍ VÍŤAZI 2019 A KLUBOVÍ VÍŤAZI MLADÝCH 2019

Titul Klubový víťaz a Klubový víťaz mladých môže pes získať len 1x v roku, na Klubovej výstave Bichon Klubu Slovensko. Je to najvyšší titul, aký môže člen klubu získať a preto k týmto krásnym úspechom srdečne gratulujeme všetkým majiteľom a chovateľom týchto desiatich krásnych psov, ktorí sa stali Klubovými víťazmi 2019 na KV BKS Kamenný Mlyn - Vajarský, ktorú nám posudzoval pán posudzovateľ Roberto Schill z Rumunska ! Ďakujeme a GRATULUJEME !!!

   

Coton de tuleár 

Muguiris YASMINE 

KV mladých, suka

Bichon Frisé

JAMESON MY LOVE Danco of Amber

KV mladých, pes

Havanský psík 

CHARLEY FANTASY Belleza Habanero

KV mladých, pes

Havanský psík 

IWORY INSIGNIA Belleza Habanero

KV mladých, suka

levíček 

FIDORKA Temperance St. Martin

KV mladých, suka

     

coton de tuleár

Vendia Cotons MISSISSIPPI KISSES

KV - suka, tr. šampiónov

bichon frisé 

HEINEKEN M&M BULL

KV Pes, tr.šampiónov

Bichon Frisé

CHANTAL PAMPLONE Starobělský Les

KV Suka, tr. šampiónov

Havanský Psík 

VIA BOSCO FROM Biely Lúč

KV pes, tr. otvorená

Havanský psík 

Királlyerdei-Bársony ALICE

KV suka - tr.šampiónov

POZVÁNKY NA VÝSTAVY:

 

uk2020