Zmena v žiadosti o CHS

Od 1.2.2024 ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov.
 
Žiadosť o chránenie názvu chovu – chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo na sekretariát SKJ. Viac informácií nájdete v Smernici – CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV zverejnenej na web stránke SKJ. Rovnako tam nájdete i tlačivo žiadosti pre jej vybavenie.