Klubový Grand šampión

Zoznam držiteľov titulu nájdete v rámci jednotlivých plemien v ich menu.

Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Grand šampión krásy, ďalej len „Klubový Grand šampión“ boli zavedené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 20. apríla 2013.

  • Pes už musí byť držiteľom titulu Klubový šampión.
  • Pes musí získať minimálne 3 x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa
  • Tituly „CC“ musia byť získané výlučne v triede šampiónov.
  • Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Grand šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a „CC“ kartičkami na adresu výstavnéhoj referenta, ktorého adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
  • Pokiaľ bol už niektorý „CC“ z triedy šampiónov použitý pre skoršie udelenie titulu „Klubový šampión“, tak pre udelenie titulu „Klubový Grand Šampión“ ho už majiteľ nemôže použiť = musí získať 3 nové tituly CC. Správnosť použitia titulov CC overí výstavný referent pri overovaní žiadosti o udelenie titulu.
  • Výstavný referent príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiadosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavný referent má právo označiť získanie Klubový Grand šampión krásy aj do rodokmeňa psa – do časti výsledky z výstav.
  • Diplom spolu s víťazným pohárom budú majiteľovi psa odovzdané na najbližšej členskej schôdzi.