Poplatky

Vklad na účet

Ak vkladáte peniaze priamo na účet v banke, berte prosím na vedomie rozhodnutie členskej schôdze, že musíte uhradiť aj poplatok za vklad na účet vo výške 2,00 € - čiže pri priamom vklade v banke vkladajte o 2,00 € viac, než je vaša platba.
POZOR!

ADRESA KLUBU A PLATOBNÉ ÚDAJE:

BICHON KLUB SLOVENSKO, Krátka 372, 92 901 Malé Dvorníky  

Číslo účtu: 5068081225/0900 – Slovenská Sporiteľňa

IBAN SK43 0900 0000 0050 6808 1225

SWIFT : GIBASKBX

* Pokiaľ nie ste členom klubu, ale chcete sa ním stať, riaďte sa procesom uvedeným na stránke „klub“ – členstvo v klube.
Ak nie ste členom klubu a ani sa ním stať teraz neplánujete, ale chcete alebo potrebujete aj napriek tomu zaplatiť nejaké poplatky na účet klubu (sponzorské dary, príspevky,…), napíšte do správy pre adresáta Vaše meno a špecifický symbol danej platby.
Pokiaľ ste presvedčení, že ste členom klubu a nenašli ste sa v zozname členov a osobné číslo Vám neprišlo mailom ani poštou, potom Vás nemáme zaevidovaného ako člena. Nemáme vašu členskú prihlášku ani potvrdenia o platbách za zápisné a členské do klubu. V takom prípade Vás veľmi pekne prosíme, vyplňte opäť prihlášku a odošlite to na adresu matrikára klubu.
** Výnimka môže byť udelená výborom klubu členovi klubu z rôznych dôvodov, pokiaľ o ňu člen požiada (uchovnenie, krytie, bonitácia, kontrola vrhu a pod.). Člen je povinný riadne o výnimku požiadať odoslaním vyplneného príslušného tlačiva Žiadosť o udelenie výnimky, ktoré odošle na mailovú adresu hlavného poradcu chovu. Ten následne zvolá výborovú schôdzu, ktorá rozhodne o uznaní alebo neuznaní výnimky.