Poplatky

Vklad na účet

Ak vkladáte peniaze priamo na účet v banke, berte prosím na vedomie rozhodnutie členskej schôdze, že musíte uhradiť aj poplatok za vklad na účet vo výške 2,00 € - čiže pri priamom vklade v banke vkladajte o 2,00 € viac, než je vaša platba.
POZOR!
WordPress Tables Plugin

ADRESA KLUBU A PLATOBNÉ ÚDAJE:

Bichon Klub Slovensko, Krátka 372, 92 901 Malé Dvorníky  

Číslo účtu: 5068081225/0900 – Slovenská Sporiteľňa

IBAN SK43 0900 0000 0050 6808 1225

SWIFT : GIBASKBX

* Pokiaľ nie ste členom klubu, ale chcete sa ním stať, riaďte sa procesom uvedeným na stránke „klub“ – členstvo v klube
Ak nie ste členom klubu a ani sa ním stať teraz neplánujete, ale chcete alebo potrebujete aj napriek tomu zaplatiť nejaké poplatky na účet klubu (sponzorské dary, príspevky, platby za výstavy alebo súťaže…), napíšte do správy pre adresáta Vaše meno a špecifický symbol danej platby.
Pokiaľ ste presvedčení, že ste členom klubu a nenašli ste sa v zozname členov a osobné číslo Vám neprišlo mailom ani poštou, potom Vás nemáme zaevidovaného ako člena. Nemáme vašu členskú prihlášku ani potvrdenia o platbách za zápisné a členské do klubu. V takom prípade Vás veľmi pekne prosíme, vyplňte opäť prihlášku a odošlite to na adresu tajomíčky klubu.

** Výnimka môže byť udelená výborom klubu členovi klubu z rôznych dôvodov, pokiaľ o ňu člen požiada/ uchovnenie, krytie, bonitácia, kontrola vrhu a pod./. Člen je povinný riadne o výnimku požiadať odoslaním vyplneného príslušného tlačiva Žiadosť o udelenie výnimky ktoré odošle na adresu/email predsedu klubu. Ten následne zvolá výborovú schôdzu, ktorá rozhodne o uznaní/neuznaní výnimky.