Inseminácia sučky

Vážení priatelia,

stúpa počet žiadostí o možnosť inseminácie sučky, ktorá sa ešte prirodzeným spôsobom nerozmnožovala, ako aj inseminácie psom, ktorý je na tom rovnako. Musíme konštatovať, že žiadosti v niektorých prípadoch majú uvedené zbytočne veľa informácií, alebo naopak,  dôležité údaje postrádajú. Z dôvodu pomoci chovateľom, ale aj  chovateľským klubom, ako aj z dôvodu urýchlenia vybavovania príslušnej agendy, boli Prezídiom ÚKK 12. 3. 2024 schválené tlačivá, ktoré je potrebné v príslušných prípadoch používať. Nájdete ich nielen v prílohe tohoto e-mailu, ale aj na našej webovej stránke, v sekcii tlačivá.

Najbližšie výstavy