Bolonka Cvetna

Bolonka cvetna

PODMIENKY CHOVNOSTI

– Vek jedinca minimálne 12 mesiacov.
– Absolvovaná minimálne jedna klubová/špeciálna výstava pod záštitou BKS v triede mladých, strednej, otvorenej so známkou minimálne Veľmi dobrý. 
– Jedinec, ktorý má byť uchovnený musí spĺňať štandard svojho plemena uznaný FCI.
– Jedinec, ktorý má byť uchovnený musí prejsť bonitáciou.
– Jedinec ktorý má byť uchovnený musí mať a predložiť zdravotné vyšetrenia: ophtalmologické vyšetrenie, luxácia patelly a DNA na PRA a PRCD.

Dávame do pozornosti