Bolonka Cvetna

Bolonka cvetna

FCI-RKF Štandard  č.999 

RUSKÁ FAREBNÁ BOLONKA

(Russkaya Tsvetnaya Bolonka)

Štandard plemena Ruská farebná bolonka bol prijatý prezídiom Ruskej kynologickej federácie (RKF)  24.11.2010 a platnosť nadobudol zverejnením vo vestníku 05/2010 RKF.

 

PÔVOD: Rusko.

POUŽITIE: Spoločenský pes.

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 9. Spoločenské a sprievodné psy. (Plemeno neuznané FCI)

KRÁTKY HISTORICKÝ PREHĽAD:  Na vzniku tohto plemena sa podieľali aj Boloňský psík, Shih-Tzu a Lhasa-Apso. Proces šľachtenia začal v roku 1951, keď vznikla popri kluboch poľovných a služobných psov aj sekcia  ‘dekoratívnych psov’. V Leningrade, kynológovia a milovníci psov vrámci Leningradského spolku poľovníkov a rybárov (LODiR) prostredníctvom prísnej selekcie na základe výzoru vytvorili skupinu homogénnych vzhľadom veľmi podobných jedincov. 

Najzákladnejšími črtami plemena boli: malá veľkosť (20-24 cm) a bohatá jednofarebná srsť. V roku 1964 vznikol prvý štandard plemena Farebná bolonka. A v roku 1966 bol štandard prijatý Kynologickou radou Ministerstva pôdohospodárstva. V roku 1973 v Moskve bol na základe rozhodnutia Výkonnej rady mesta Moskva založený Moskovský mestský spolok milovníkov psov (MGOLS) zo sekcie Bytových a dekoratívnych psov  Sverdlovského medziokresného spolku. Prostredníctvom aktívnej chovateľskej činnosti a produktívnou spoluprácou s leningradskými kynológmi sa MGOLS stal najdôležitejším centrom genetického vývoja plemena Farebná bolonka. Keď začala popularita plemena v 80tych rokoch vzrastať, začali vznikať nové kluby a chovateľské stanice. V roku 1999 bol založený aj národný Klub Ruskej farebnej bolonky.

CELKOVÝ VZHĽAD: Malá veľkosť, telo mierne predĺžené, harmonická stavba. Vďaka bohatej srsti rôznych farieb pôsobí elegantne. Milý výraz. Farebná bolonka nesmie pripomínať Shih-Tzu ani Pudla.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Dĺžka tela nepresahuje výšku v kohútiku o viac ako 15%. Hĺbka hrudníka by mala tvoriť 50% výšky v kohútiku. Dĺžka papule je trošku väčšia ako 1/3 dĺžky hlavy.

SPRÁVANIE A POVAHA: Milujúci psík plný života s vyrovnanou povahou.

HLAVA: Vyvážená k telu.

MOZGOVÁ ČASŤ: Lebka je okrúhla, mierne vypuklá. Mierne výrazné nadočnicové oblúky. Dobre výrazný stop.

TVÁROVÁ ČASŤ: 

Ňufák: Malý, z profilu kolmý, nosné dierky dobre otvorené; čierny alebo zodpovedajúci farbe srsti, najlepšie však tmavej farby.

Papuľa: Skôr krátka, suchá, mierne sa zužujúca smerom k ňufáku. Chrbát papule je rovný, pri koreni široký. Dolná čelusť je dostatočne široká.

Pysky: Tesné, čierne alebo zodpovedajúce farbe srsti, uprednostňuje sa tmavá farba. 

Čeluste / zuby: Nožnicový zhryz. Kliešťový zhryz a tesný predhryz sa tolerujú. Zuby sú biele, silné. Rezáky sú uložené kolmo na čelusť, uprednostňuje sa prítomnosť všetkých rezákov a špicákov.

Líca: Líca sú mierne okrúhle.

Oči: Strednej veľkosti, tmavé, okrúhle, uložené priamo. U psov hnedej farby sú prípustné svetlejšie oči. Očné viečka sú tenké, suché, tesne priliehajúce, čierne alebo zodpovedajúce sfarbeniu srsti. Výraz je hravý a láskavý.

Uši: Strednej dĺžky, trojuholníkového tvaru s mierne zaoblenou špičkou, visiace, stredne vysoko nasadené. Pokryté bohatou srsťou.

KRK: Strednej dĺžky, vysoko posadený, suchý, svalnatý.

TRUP: Kompaktný, primerane široký.

Horná línia: Rovná.

Kohútik: Mierne výrazný.

Chrbát: Rovný, pevný, široký, svalnatý, primerane dlhý.

Bedrá: Krátke, mierne klenuté.

Kríže (zadok): Zaoblené, primeranej dĺžky, dostatočne široké, mierne sklonené s dobre vyvinutým svalstvom.

Hrudník: Primerane široký, oválny, dlhý, dolná časť siaha k lakťom.

Dolná línia a brucho: Brucho mierne vtiahnuté.

CHVOST: Strednej dĺžky, vysoko nasadený, prehnutý cez chrbát alebo položený na chrbte. Koniec chvosta sa dotýka trupu. Chvost je úplne pokrytý srsťou.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY: 

Celkový dojem: Pri pohľade spredu rovné a rovnobežné, pomerne široko postavené.

Plecia: Šikmé, uložené vzadu, dobre osvalené. V uhle 100° až 110° s ramenom.

Ramená: Dĺžka ramennej kosti zodpovedá dĺžke pliec.

Lakte: Nie sú vbočené, ani vybočené.

Predlaktia: Strednej dĺžky. Tiahnu sa kolmo.

Zápästie: V predĺžení kolmej línie predlaktia.

Záprstie (predná sponka): Silné, takmer kolmo postavené.

Labky hrudných končatín: Malé, okrúhleho tvaru, klenuté a dobre uzavreté prsty. Tmavé vankúšiky a pazúriky.

PANVOVÉ KONČETINY: 

Celkový dojem: Pri pohľade zozadu rovné a rovnobežné, pomerne široko postavené.

Stehno: Strednej dĺžky, s dobrým osvalením. Mierne šikmo uložené.

Koleno: Okrúhle, uhlenie mierne výrazné.

Predkolenie: Strednej dĺžky, s miernym sklonom.

Päta: Suchá, silná, s primerane výrazným uhlením. 

Priehlavok: Strednej dĺžky, postavený kolmo.

Labky panvových končatín: Zadné labky sú trochu menšie ako tie predné, oválneho tvaru, klenuté a zovreté prsty. Vankúšiky a pazúriky sú tmavé.

CHÔDZA / POHYB: Ľahký, voľný.

KOŽA:  Koža je pružná, bez záhybov, jej sfarbenie zodpovedá sfarbeniu srsti.

Napnutá a tesne priliehajúca k celému telu, tretie očné viečka výhradne čiernej farby.

OSRSTENIE:

SRSŤ: Srsť je dlhá, hodvábna, lesklá, hustá s dobre vyvinutou podsadou, rovnomerne pokrýva celé telo. Vlas je pevný a ťažký. Uprednostňované sú väčšie kučery, povolená je aj srsť vlnitá.

FARBA: Akákoľvek farba okrem bielej a škvrnitej. Malé biele znaky na hrudníku a prstoch sú povolené.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:

Výška v kohútiku: Psy aj sučky:  do 26 cm.

Hmotnosť: Psy aj sučky: 3 – 4 kg.

CHYBY: 

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov musí byť považovaná za chybu a vážnosť, s ktorou by mala byť ohodnotená, by mala byť priamo úmerná stupňu odchýlky od štandardu.

CHYBY:

 1. Štvorcový alebo príliš dlhý formát. Vysokonohý alebo krátkonohý jedinec.
 2. Ploché čelo, príliš hladký alebo nevýrazný stop, príliš dlhá papuľa.
 3. Chýbajúci rezák.
 4. Rovná srsť.
 5. Riedka srsť.

ZÁVAŽNÉ CHYBY:

 1. Polostojace alebo úplne stojace uši.
 2. Vystupujúce oči.
 3. Dva a viac chýbajúcich rezákov.
 4. Predhryz, výrazný.
 5. Chýbajúca podsada.
 6. Zálomok na chvoste.
 7. Krátke krivé predlaktie.
 8. Veľká biela škvrna na hrudníku alebo biele labky.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 1. Neštandardná farba.
 2. Chýbajúca dlhá srsť na hlave.
 3. Podhryz, skrížený zhryz.
 4. Výška v kohútiku väčšia ako 28 cm.
 5. Nezvládnuteľnosť, agresivita.  
 6. Modré oči. Rôznofarebné oči.
 7. Chýbajúci alebo skrátený chvost.
 8. Veľmi výrazné znaky dwarfizmu. 

Poznámka

 • Psi – samci musia mať obidva očividne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.