Bichon à poil frisé

Štandard

FCI Štandard č.: 215 

BICHON FRISÉ (Bichon à poil frisé)

PÔVOD: Francúzsko-belgický.

PATRONÁT: Francúzsko a Belgicko.

DÁTUM PUBLIKÁCIE PLATNÉHO ORIGINÁLNEHO ŠTANDARDU: 04. 04. 2016.

POUŽITIE: Spoločenský pes.

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 9, Spoločenské a sprievodné psy. Sekcia 1,  Bišony a príbuzné plemená.
– 1.1 Bišony. Bez skúšky z výkonu. 

KRÁTKY HISTORICKÝ PREHĽAD: Bichon Frisé bol dovezený z Talianska do Francúzska počas renesancie. Pretože sa podobal na veľmi malého Barbeta (Francúzsky vodný pes), pomenovali ho „barbichon“, čo bolo neskôr skrátené na „bichon“. V 17. a 18. storočí vyobrazovalo tieto malé psíky veľa významných maliarov robiac spoločnosť kráľom, šľachte a iným pozoruhodným osobonostiam. Toto plemeno sa vrátilo naspäť do módy za vlády Napoleona III. a v tých časoch bol známy ako „Ténériffe“.  Získal si vtedy takú obľubu, že sa stal populárnym rovnako aj v Belgicku aj Francúzsku. Po oboch svetových vojnách bišony takmer vo Francúzsku vymizli. Vďaka vášni zopár francúzskych a belgických chovateľov sa však podarilo populáciu obnoviť. Prvý pes registrovaný v Belgicku bol Pitou, narodil sa 23. marca 1924 a do belgickej plemennej knihy (LOSH) bol zaregistrovaný v roku 1932. Číslo 1 bolo vo francúzskej plemennej knihe (LOF) pripísané fenke Bichon Frisé menom Ida 18. októbra 1934. Súčasný francúzsky názov – Bichon à poil frisé – bol plemenu udelený v roku 1978, kedy ho aj uznali ako francúzsko-belgické plemeno.

CELKOVÝ VZHĽAD: Veselý malý psík s pohybom plným života a našuchorenou bielou srsťou so špirálovito stočenými kučerami. Hlava je nesená hrdo; oči má tmavé, živé a expresívne. Chvost nosí elegatne zahnutý cez chrbát. 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Bichon Frisé je dlhší než vyšší, dĺžka tela (od ramenného kĺbu po hrboľ sedacej kosti) je väčšia ako výška v kohútiku. Telo má obdĺžnikový tvar.

Pomer dĺžky lebky k dĺžke papule je 3:2.

Hĺbka hrudníka sa rovná dĺžke hrudnej končatiny nameranej od podlahy k lakťu.

SPRÁVANIE A POVAHA: Bišon je typický spoločenský pes, ktorého môžete bez problémov vziať kamkoľvek so sebou. Nie je ani nervózny, ani často nešteká. Voči ľuďom aj psom je veľmi priateľský, a to aj v prípade, že ich nepozná. Ľahko sa prispôsobuje a je veľmi naviazaný na svojho pána.

HLAVA: V dobrom pomere k telu. Oči a ňufák (ňucháč), tri ľahko viditeľné čierne body na inak čistobielej hlave, tvoria rovnostranný trojuholník. 

MOZGOVÁ ČASŤ:

Lebka: Na dotyk skôr plochá, aj keď vďaka srsti budí guľatý dojem. Čelová ryha je mierne výrazná. Lebka je dlhšia ako papuľa. Nie je tak široká, ako je dlhá a tvorí 3/5 dĺžky celej hlavy. Nadočnicové oblúky nie sú príliš znateľné. 

Stop: Zreteľný, nie však príliš výrazný. 

TVÁROVÁ ČASŤ:

Ňufák: Okrúhly, čierny, jemne štruktúrovaný a lesklý.
Papuľa: Pri koreni veľmi široká, smerom k ňufáku sa príliš nezužuje, tvorí 2/5 dĺžky celej hlavy. Chrbát papule je rovný, nestáča sa ani nadol, ani nahor. 
Pysky: Jemné, skôr suché; len tak veľké, aby prekryli spodný pysk, ale nikdy nie ťažké a ovisnuté; čierno pigmentované až ku kútiku. Spodný pysk nesmie byť ťažký, viditeľný a voľný. Kútik pyskov je riadne uzavretý a zabraňuje sliznici pysku, aby bola viditeľná.
Čeluste / zuby: Horná aj dolná čelusť je široká, každá so šiestimi pravidelne postavenými rezákmi. Uprednostňuje sa nožnicový zhryz; kliešťový zhryz je prípustný. Uprednostňuje sa plnochruposť. 
Líca: Ploché. 

Oči: Veľmi tmavé, strednej veľkosti, skôr okrúhle,  nie mandlového tvaru ani vystupujúce. Nesmú byť posadené šikmo. Pigmentácia okrajov očných viečok musí byť úplne čierna. Pri pohľade dopredu by psovi nemali byť viditeľné bielka. 

Uši: Uši sú zvesené a pokryté bohatou srsťou. Sú posadené vo výške očí, majú tvar rovnostranného trojuholníka a visia zvysle pozdĺž líc. Pri natiahnutí dopredu by mali ušné laloky siahať najmenej ku kútikom pysku, najviac však do stredu papule. Uši sú pohyblivé, najmä keď psa niečo upúta. 

KRK: Celkom dlhý, nosený vysoko a hrdo. Je okrúhly a chudý v blízkosti lebky, postupne sa rozširuje a tak plynulo prechádza do pliec. Jeho dĺžka tvorí približne tretinu dĺžky celého tela. Bez laloku.

TRUP:

Horná línia: Rovná, približne vodorovná až ku koreňu chvosta.
Kohútik: Celkom zreteľný.
Chrbát: Vodorovný, dobre osvalený.
Bedrá: Široké, dobre osvalené, mierne klenuté.
Kríže (zadok): Široké, mierne oblé a veľmi mierne sklonené.
Hrudník: Dobre vyvinutý, siahajúci k lakťom, predhrudie je hlboké a voľné rebrá sú dobre klenuté, bez náhleho ukončenia. Hrudník je pomerne dlhý.
Dolná línia a brucho: Dolná časť hrudníka mierne stúpa do línie brucha, to je mierne vtiahnuté. Slabiny sú úplne vtiahnuté; koža je jemná a nie voľná.

CHVOST: Je nasadený primerane vysoko, mierne pod líniou chrbta, nosený zdvihnutý a elegantne zahnutý  v línii chrbtice, bez toho aby bol stočený alebo skrátený. Koniec chvosta sa s výnimkou srsti nedotýka chrbta. Osrstenie chvosta však môže dopadať aj na chrbát. Pri pohybe psa chvost nesmie byť zvesený.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY: 

Celkový dojem: Pri pohľade spredu rovné, so stredne silnými kosťami.
Plecia: Dobre uložené.
Ramená: V správnom uhle s pleciami.
Lakte: Priliehajú k hrudníku.
Predlaktia: Rovné, zo všetkých strán kolmé.
Záprstie: Krátke, spredu rovné. Pri pohľade zboku nepatrne šikmé.
Labky hrudných končatín: Zovreté, okrúhle, s pevným kĺbom, ani vybočené, ani vbočené. Vankúšiky musia byť čierne, ideálne aj pazúriky.

PANVOVÉ KONČETINY: 

Celkový dojem: Panva je široká. Panvové končatiny sú dobre osvalené, pri pohľade zozadu navzájom rovnobežné. Kolmé.
Stehno: Široké a dobre osvalené.
Koleno: Dobre zauhlené, nevtáča sa ani do vonkajšej, ani do vnútornej strany.
Predkolenie: Približne rovnakej dĺžky ako stehno.
Päta: Nízko položená, výrazná.
Priehlavok: Suchý, bez vlčích pazúrikov.
Labky panvových končatín: Zovreté, okrúhle, s pevným kĺbom, ani vybočené, ani vbočené. Vankúšiky musia byť čierne, ideálne aj pazúriky.

CHÔDZA / POHYB: Rýchly, voľný, priestranný. V kluse je hlava nesená vysoko, chvost je správne zahnutý cez chrbát. Dobrý výšľap panvových končatín. Rovnobežná stopa.

KOŽA: Tesne napnutá na celom tele; tmavá pigmentácia je preferovaná, ale neovplyvňuje farbu srsti. Miešky by mali byť prednostne čierne. 

OSRSTENIE:

SRSŤ: Bohatá. Krycie chlpy (pesíky) tvoria voľné špirálovité vlny – kučeravá štruktúra srsti. Prítomná musí byť jemná a hustá podsada. Srsť nie je ani hladká, ani šnúrová, ani vlnená, ani splstená. 

FARBA: Čisto biela. Aj keď pred 12. mesiacom veku psa môže mať srsť tendenciu jemne béžovieť, tento odtieň však nesmie pokrývať viac ako 10% povrchu tela psa.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ :

Výška v kohútiku: 25 – 29 cm
U psov sa pripúšťa tolerancia 1 cm smerom nahor, u súk sa pripúšťa tolerancia 2 cm smerom nadol, za predpokladu, že proporcie zostanú vyvážené a rozdiely medzi pohlaviami sú dobre výrazné.
Hmotnosť: Približne 5 kg, primeraná k veľkosti.

CHYBY:

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov musí byť považovaná za chybu a vážnosť, s ktorou by mala byť ohodnotená, by mala byť priamo úmerná jej stupňu a vplyvu na zdravie a pohodu psa.

ZÁVAŽNÉ CHYBY:

 • Povaha: Pes s nedostatkom sebavedomia.
 • Hlava: Špicatá papuľa.
 • Ňufák: Strata pigmentácie. 
 • Pysky: Ružové alebo čiatočne depigmentované, voľné kútiky pyskov.
 • Oči: Svetlé, neúplná pigmentácia okrajov očných viečok, viditeľné očné bielka. Na srsti pod očami by nemali  byť stopy po slznom výtoku. 
 • Hrudník: Málo vyvinutý.
 • Chvost: Stočený, skrútené do kruhu, kolmo zdvihnutý alebo zvesený počas pohybu.
 • Končatiny: Nedostatočne zauhlené.
 • Srsť: Nedostatočne bohatá a/alebo nesprávne kučeravá, čo spôsobuje, že je srsť otvorená alebo splyhlá.
 • Farba: Sfarbenie v srsti (s výnimkou psov vo veku menej ako 12 mesiacov). 

 

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 • Agresívny alebo príliš bojazlivý pes.
 • Každý pes jasne vykazujúci akúkoľvek fyzickú abnormalitu alebo poruchu chovania by mal byť diskvalifikovaný.
 • Chrup: predhryz alebo podhryz
 • Úplná depigmentácia nosa, pyskov alebo okrajov očných viečok.
 • Oči: Malé, mandlového tvaru, vystupujúce, príliš svetlé alebo rôzne.
 • Srsť: Úplný nedostatok kučeravej štruktúry.
 • Farba: Akákoľvek farba iná ako biela v srsti jedinca staršieho ako 12 mesiacov.
 • Veľkosť: Mimo tolerovaných rozmerov.
 • Celkový dojem: Akékoľvek známky dwarfizmu (trpasličí vzrast). 
 • Celková stavba: Každý pes, ktorého stavba zodpovedá štvorcovému rámcu.

 

Poznámka

 • Psi – samci musia mať obidva očividne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku. 
 • Iba funkčne a klinicky zdraví jedinci so znakmi typickými pre plemeno by mali byť používaní v chove. 

 

DODATOK K ŠTANDARDU:
Strihanie srsti je prípustné. 
Hlava: Uši, brada a fúzy sa skracujú a tvarujú tak, aby hlave dávali guľatý alebo zvonový tvar.
Telo: Aby budilo dojem elegancie a štíhlosti, srsť sa skracuje (ale nie menej ako na 3 cm) na bedrách a v slabinách. Spodná časť brucha zostáva osrstená.
Končatiny a labky: Valcovitý vzhľad.
Chvost: Nesmie byť ostrihaný.