Bichon à poil frisé

ďalej len „Klubový junior šampión“ boli zavedené a schválené členskou schôdzou v Svätom Jure dňa 21. apríla 2012.

  • Pes musí získať minimálne 3 x titul JrCC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
  • Tituly „JrCC“ je možné získať len v triede mladých.
  • Pokiaľ nie je pre psa možné získať 3 x JrCC v triede mladých z časových dôvodov, je možné jeden JrCC nahradiť titulom CC z triedy strednej získaným na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
  • Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový junior šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a „JrCC“ kartičkami na adresu výstavného referenta, adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
  • Výstavný referent príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiadosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavný referent má právo označiť získanie Klubový Šampión krásy mladých aj do rodokmeňa psa – do časti výsledky z výstav.
  • Diplom spolu s víťazným pohárom budú majiteľovi psa odovzdané na najbližšej členskej schôdzi.
 

21/2020 JAMESON MY LOVE Danco of Amber
18/2018 CHANTAL PAMPLONE Starobělský Les
17/2018 White life´s GO THE DISTANCE
14/2017 JASMINE CINTIA BABY Haščíková
10/2016 BELLA CRYSTAL Kate´s Velvet Paw
09/2015 ALEX Kate´s Velvet Paw
05/2014 EVAN ALEXIS Haščíková
01/2014 FLOWER DORIS Haščíková