Bichon Havanese

Bichon Havanese

FCI Štandard č.: 250 

PÔVOD: Kuba.

PATRONÁT: FCI.

DÁTUM PUBLIKÁCIE PLATNÉHO ORIGINÁLNEHO ŠTANDARDU: 31.10.2016.

POUŽITIE: Spoločenský pes.

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 9, Spoločenské a sprievodné psy. Sekcia 1 Bišony a príbuzné plemená. Bez skúšky z výkonu. 

KRÁTKY HISTORICKÝ PREHĽAD: Plemeno pochádza z oblasti západného Stredomoria a vyvinulo sa pozdĺž španielskych a talianskych pobrežných oblastí. Zdá sa, že tieto psy boli najskôr dovezené na Kubu talianskymi kapitánmi námorných plavidiel. Na základe najčastejšie sa vyskytujúcej hnedej farby týchto psov (tabaková) sa zrodila legenda, podľa ktorej sa pôvod plemena mylne pripisuje Havane, hlavnému mestu Kuby. Politické udalosti viedli k úplnému vymiznutiu starých línii Havanských psíkov na Kube; zopár jedincov sa však podarilo úspešne z Kuby prepašovať; ich potomkovia prežívajú  v USA.

 

CELKOVÝ VZHĽAD: Havanský psík je statný malý psík, na nízkych nohách, s dlhou bohatou srsťou, jemnou a ideálne vlnitou. Jeho pohyb je živý a pružný. 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Dĺžka papule (od špičky ňufáka po stop) sa rovná vzdialenosti medzi stopom a tylovým výbežkom. Pomer medzi dĺžkou tela (od ramenného kĺbu po hrboľ sedacej kosti) a výškou v kohútiku je 4:3.

SPRÁVANIE A POVAHA: Výnimočne bystrý psík ľahko vycvičiteľný na stráženie. Milujúci s veselou povahou, je priateľský, šarmantný, hravý a tak trochu klaun. Má rád deti, dokáže sa s nimi hrať celú večnosť.

HLAVA: Strednej dĺžky, pomer medzi dĺžkou hlavy a dĺžkou trupu (meraná od kohútika po koreň chvosta) je 3:7.

MOZGOVÁ ČASŤ: 

Lebka: Plochá až veľmi mierne klenutá, široká; čelo sotva vystupujúce; pri pohľade zvrchu je v zadnej časti oblá a takmer úplne rovná a hranatá na zvyšných troch stranách.

Stop: Mierne výrazný. 

TVÁROVÁ ČASŤ: 

Ňufák: Čierny alebo hnedý.

Papuľa: Zužuje sa jemne a postupne smerom k ňufáku; nie je špicatá ani zrezaná. 

Pysky: Jemné, suché, tesné.

Čeluste / zuby: Nožnicový zhryz. Úplný chrup je žiadúci. Chýbajúca PM1 (prvý premolár) a M3 (posledná stolička) je tolerovaná.

Líca: Úplne ploché, nie výrazné.

Oči: Celkom veľké, mandlového tvaru, hnedej farby, čo najtmavšie. Milý výraz. Okraje očných viečok musia byť tmavohnedé až čierne. 

Uši: Pomerne vysoko posadené; padajú pozdĺž líc vytvárajúc nenápadný záhyb, ktorý ich jemne zdvíha. Ukončené mierne zoblenou špičkou. Sú pokryté dlhými závesmi srsti. Nemá ani motýlie uši (odstávajúce horizontálne do strán), ani uši pevne priliehajúce k lícam.

KRK: Strednej dĺžky.

TRUP: Dĺžka tela je trocha väčšia ako výška v kohútiku. 

Chrbát: Rovná horná línia, mierna klenutá v oblasti bedier.

Kríže (zadok): Značne sklonené.

Rebrá: Dobre klenuté.

Brucho: Dobre vtiahnuté.

CHVOST: Vysoko nosený, buď v tvare biskupskej palice alebo ideálnejšie ohnutý cez chrbát; je pokrytý dlhou hodvábnou srsťou. 

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY: Hrudné končatiny sú rovné a rovnobežné, suché; s dobrou štruktúrou kostí. Vzdialenosť od zeme po lakeť nesmie byť väčšia ako vzdialenosť medzi lakťom a kohútikom.

Labky hrudných končatín: Jemne predĺženého tvaru; malé; so zovretými prstami.

PANVOVÉ KONČETINY: Dobrá štrukúra kosti; stredné zauhlenie.

Labky panvových končatín: Jemne predĺženého tvaru; malé; so zovretými prstami.

CHÔDZA / POHYB: Vzhľadom k jeho veselej povahe, má Havanský psík mimoriadne svižnú a pružnú chôdzu; hrudné končatiny majú voľný dlhý krok a smerujú rovno dopredu; silu pohybu dávajú panvové končatiny a pohybujú sa v priamej línii. 

OSRSTENIE:

SRSŤ: Podsada je mäkká a nie veľmi vyvinutá; často úplne chýba. Krycie chlpy sú veľmi dlhé (12-18 cm u dospelého psa), jemné, hladké alebo zvlnené a môžu vytvárať kučeravé pramienky. Akákoľvek úprava, pri ktorej sa používajú nožnice na vyrovnanie dĺžky srsti alebo akékoľvek strihanie je zakázané. 

Výnimka: upravovanie srsti na labkách je prípustné, srsť na čele môže byť trošku skrátená, aby neprekrývala oči a srsť na papuli môže byť tiež trochu upravená, ale uprednostňuje sa zachovanie jej prirodzenej dĺžky

FARBA: 

Výnimočne úplne čisto biela, plavá v rôznych odtieňoch (menšie množstvo čiernej je prípustné), čierna, havanská-hnedá, tabaková farba, červeno-hnedá. Fľaky vo všetkých spomenutých farbách dovolené. 

Trieslové znaky vo všetkých odtieňoch povolené. 

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:

Výška v kohútiku: Od 23 do 27 cm.

Tolerancia: od 21 do 29 cm. 

CHYBY: Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov musí byť považovaná za chybu a vážnosť, s ktorou by mala byť ohodnotená, by mala byť priamo úmerná jej stupňu a vplyvu na zdravie a pohodu psa.

ZÁVAŽNÉ CHYBY:

 • Celkový vzhľad nedostatočného typu. 
 • Zrezaná alebo špicatá papuľa, jej dĺžka nezodpovedá dĺžke lebky.
 • Dravé oči; oči príliš hlboko uložené alebo vystupujúce; okraje očných viečok čiastočne depigmentované.
 • Trup príliš dlhý alebo príliš krátky.
 • Rovný chvost, nenosený vysoko.
 • Francúzsky postoj hrudných končatín (nadprstia príliš blízko, labky vybočené).
 • Neforemné labky panvových končatín.
 • Srsť drsná, nie bohatá; krátka s výnimkou šteniatok; nepovolená úprava srsti.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 • Agresívny alebo príliš bojazlivý pes.
 • Každý pes jasne vykazujúci akúkoľvek fyzickú abnormalitu alebo poruchu chovania by mal byť diskvalifikovaný.
 • Depigmentovaný ňufák.
 • Predhryz alebo podhryz.
 • Ektropium, entropium; okraje očných viečok jedného alebo oboch očí depigmentované.
 • Veľkosť nad alebo pod hodnotami určenými týmto štandardom.

Poznámka

 • Psi – samci musia mať obidva očividne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku. 
 • Iba funkčne a klinicky zdraví jedinci so znakmi typickými pre plemeno by mali byť používaní v chove.