Bichon Havanese

Bichon Havanese

ďalej len „Klubový šampión“ boli zmenené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21. apríla 2012.

  • Pes musí mať vek minimálne 15 mesiacov.
  • Pes musí získať 4 x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
  • Tituly „CC“ môžu byť získané v triedach strednej, otvorenej, šampiónov.
  • Tituly musia byť získané vminimálne dvoch výstavných sezónach.
  • Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a „CC“ kartičkami na adresu výstavného referenta, adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
  • Výstavný referent príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiadosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavný referent má právo označiť získanie Klubový šampión krásy aj do rodokmeňa psa – do časti výsledky z výstav.
  • Diplom spolu s víťazným pohárom budú majiteľovi psa odovzdané na najbližšej členskej schôdzi.

51/2023 Christa´s Jumpy Clown ZZ-TOP
41/2019 BERNARDO Heavenly Kid
40/2019 HAYLEEN Belleza Habanero
38/2018 DAPPER DAN Havana Zipetik
34/2018 BÁRA Z Renety
28/2017 Bambalabamba ARCHIBALD
18/2015 Dandy Daisy Warrior LOVELY LADY
12/2014 Kyrályerdei-Bársony JANKA
7/2014 HAPPY HERO CUBANESE Biely Lúč