Petit Chien Lion

FCI Štandard č.: 233 

(Petit Chien Lion) Levíček

 

PÔVOD: Francúzsko.

DÁTUM PUBLIKÁCIE PLATNÉHO ORIGINÁLNEHO ŠTANDARDU: 24. 03. 2004.

POUŽITIE: Spoločenský pes.

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 9. Spoločenské a sprievodné psy. Sekcia 1.3 Bišony a príbuzné plemená. Bez skúšky z výkonu. 

KRÁTKY HISTORICKÝ PREHĽAD: V katedrále v Amiens postavenej v 13. storočí je možné vidieť dva malé Levíčky presne zodpovedajúce plemenu vyryté do kameňa. V 15. storočí bola jeho silueta často zobrazovaná aj na kobercoch. Levíčka obletovali dvorné dámy z Bourgogne. Často ho znázorňovali maliari  17. storočia. V 18. storočí ho veľmi presne opísal Buffon vo svojom diele ,,Histoire naturelle’’, kde zdôraznil jeho vzácnosť. V rovnakom období ho opisoval aj Švéd Linné. Levíček bol nazývaný aj ,,Bichon Petit Chien Lion’’. Francúzsky chovateľský klub bol založený 18. novembra 1847.

CELKOVÝ VZHĽAD: Je to malý inteligentný psík plný energie, so živým výrazom, je veľmi bystrý; celkovo robustný s dobrou kostrou, má krátke telo primeraných proporcií, hlavu nesie vysoko; jeho silueta pripomína chrta. Má hrdý a svižný krok, zdôraznený jeho poletujúcou hrivou, levím strihom; neoholené časti musia byť úplne prirodzené, nikdy sa nesmú upravovať strihom. Na výstave musia byť povinne upravení do levieho strihu. 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Levík má kvadratický formát. Dĺžka tela (od ramenného kĺbu po hrboľ sedacej kosti) sa rovná výške v kohútiku. Dĺžka papule tvorí približne 2/3 dĺžky lebky. 

SPRÁVANIE A POVAHA: Veľmi prítuľný a poslušný voči svojmu majiteľovi, pozorný a vnímavý, uvoľnený v každej situácii, môže zostať pokojný a tichý, keď je treba. S úprimným a nežným výrazom sa snaží pochopiť všetko, čo sa od neho očakáva. 

HLAVA: Pomerne krátka, značne široká od temena k lebke, vysoko nesená.

MOZGOVÁ ČASŤ: 

Lebka: Skôr plochá, presne tak široká ako dlhá.

Stop: Jemne zreteľný.

TVÁROVÁ ČASŤ: 

Ňufák: Čierna (žiadaná je úplná pigmentácia), okrem tých s hnedým alebo podobným sfarbením srsti: Ňufák je v tomto prípade tmavohnedý (žiadaná je úplná pigmentácia). Ňufák je uložený v predĺžení papule.

Papuľa: Skôr široká, rovná. 

Pysky: Dobre priliehajúce a čierne, okrem tých s hnedým alebo podobným sfarbením srsti: Pysky sú v tom prípade tmavohnedé. 

Čeluste / zuby: Silné zuby a úplný chrup, nožnicový zhryz. Chýbajúca PM1 (prvý premolár) je tolerovaná.

Oči: Uložené vpredu, veľké, veľmi tmavé, okrúhle, od seba pomerne vzdialené; pohľad by mal smerovať priamo vpred. Okraje očných viečok sú úplne pigmentované. 

Uši: Nízko posadené (vo výške očí). Strednej dĺžky, pri natiahnutí tvoria polovicu dĺžky papule, sú zvesené, dobre osrstené. Táto srsť pri natiahnutí siaha k špičke ňufáku.

KRK: Celkom dlhý, mierne klenutý, plynulo prechádza do pliec a kohútika.

TRUP:

Horná línia: Rovná.

Bedrá: Krátke, široké, dobre osvalené.

Hrudník: Dobre vyvinutý, siahajúci k lakťom. 

Dolná línia a brucho: Dobre vtiahnuté.

CHVOST: Nasadený mierne pod líniou chrbta. Je nesený vznešene, prehnutý cez chrbát bez toho, aby sa ho dotýkal. Chrbta sa dotýka len srsť, a to v postoji aj v pohybe.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY: 

Celkový dojem: Zvislé.

Plecia: Oblé, pružné, dobre osvalené.

Lakte: Priliehajú k telu.

Nadprstie: Krátke a rovné spredu. Pri pohľade zboku nepatrne šikmé.

Labky hrudných končatín: Malé, okrúhle, so zovretými a dobre klenutými prstami.

PANVOVÉ KONČETINY: 

Celkový dojem: Zvislé.

Stehno a predkolenie: Dobre osvalené, dĺžka predkolenia je rovnaká ako dĺžka stehennej kosti. Hrboľ sedacej kosti mierne vystupuje. 

Päta: Pomerne silná, približne vo výške 1/4 výšky v kohútiku, s primeraným zauhlením.

Priehlavok: Robustný, kolmý k zemi.

Labky panvových končatín: Malé a okrúhle, prsty sú zovreté a dobre klenuté.

CHÔDZA / POHYB: Plný života a energie, priestranný; rovnobežná stopa v pohybe; hlava je nesená hrdo.

OSRSTENIE:

SRSŤ: Hodvábna, dlhá, vlnitá, tvrdá; bez podsady.

FARBA: Všetky farby alebo všetky kombinácie farieb sú povolené.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:

Výška v kohútiku: 26 – 32 cm.

pripúšťa sa tolerancia 1 cm smerom nahor alebo nadol 

Hmotnosť: Približne 6 kg.

CHYBY: 

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov musí byť považovaná za chybu a vážnosť, s ktorou by mala byť ohodnotená, by mala byť priamo úmerná jej stupňu a vplyvu na zdravie a pohodu psa.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 • Agresívny alebo príliš bojazlivý pes.
 • Každý pes jasne vykazujúci akúkoľvek fyzickú abnormalitu alebo poruchu chovania by mal byť diskvalifikovaný.
 • Úplná alebo čiastočná depigmentácia ňufáka, pyskov, očných viečok, alebo iná farba pigmentácie ako čierna; pre tých s hnedým alebo podobným sfarbením srsti iná farba pigmentácie ako tmavohnedá
 • Nos ohnutý dohora.
 • Absencia jedného alebo viacerých rezákov alebo jedného špicáku.
 • Absencia aspoň 2 spodných nesusediacich zubov (PM 2, PM 3, PM 4).
 • Absencia aspoň 2 spodných susediacich zubov (PM 2, PM 3, PM 4)
 • Absencia 1 stoličky  (horná PM 4, spodná M1) alebo nejakého iného molára okem M3.
 • Chrup: predhryz alebo podhryz
 • Oči: malé, mandlovitého tvaru, vystupujúce, príliš svetlé alebo rôznofarebné.
 • Entropium, Ektropoium.
 • Príliš krátke uši alebo chýbajúce osrstenie uší.
 • Prstencovito zatočený chvost.
 • Srsť: kučeravá, príliš krátka, bez vĺn.
 • Výrazné anatomické nedostatky.

Poznámka

 • Psi – samci musia mať obidva očividne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku. 
 • Iba funkčne a klinicky zdraví jedinci so znakmi typickými pre plemeno by mali byť používaní v chove.