Coton de Tuléar

 

FCI Štandard č.: 283 

PÔVOD: Madagaskar.

PATRONÁT: Francúzsko.

DÁTUM PUBLIKÁCIE PLATNÉHO ORIGINÁLNEHO ŠTANDARDU: 25.11.1999.

POUŽITIE: Spoločenský pes.

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 9. Spoločenské a sprievodné psy. Sekcia 1.2  Coton de Tuléar. Bez skúšky z výkonu. 

KRÁTKY HISTORICKÝ PREHĽAD: Do Francúzska bolo plemeno dovezené dlho predtým ako došlo k jeho oficiálnemu uznaniu v roku 1970, tento nováčik z Madagaskaru rýchlo zaujal popredné postavenie medzi spoločenskými psami v krajine; dnes je rozšírený po celom svete.

CELKOVÝ VZHĽAD: Malý spoločenský psík s dlhou bielou srsťou vatovej štruktúry, s okrúhlymi tmavými čami a rozumným výrazom plným života.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: 

 • Pomer výšky v kohútiku k dĺžke tela je 2:3.
 • Pomer dĺžky hlavy k dĺžke tela je 2:5.
 • Pomer dĺžky lebky k dĺžke papule je 9:5.

SPRÁVANIE A POVAHA: Veselej povahy, vyrovnaný, veľmi spoločenský voči luďom aj iným psom; dokonale sa prispôsobí akémukoľvek štýlu života. Povaha psov Coton de Tulear je jednou z hlavných charakteristík plemena.

HLAVA: Krátka, pri pohľade zhora trojuholníková. 

MOZGOVÁ ČASŤ: 

Lebka: Pri pohľade spredu mierne klenutá, skôr široká v pomere k jej dĺžke. Nadočnicové oblúky len mierne vyvinuté. Mierna čelová ryha. Tylový hrboľ a hrebeň len veľmi jemne zdôraznené. Dobre vyvinuté jarmové oblúky.

Stop: Nepatrný. 

TVÁROVÁ ČASŤ: 

Ňufák: Uložený v predĺžení chrbáta papule; čierny; hnedá farba je tolerovaná; široko otvorené nosené dierky.

Papuľa: Rovná.

Pysky: Tenké, napnuté, rovnakej farby ako ňufák. 

Čeluste / zuby: Zuby dobre rozložené. Nožnicový zhryz, kliešťový zhryz alebo obrátený zhryz bez straty kontaktu. Chýbajúca PM1 (prvý premolár) sa nepenalizuje; M3 (posledná stolička) sa neberie do úvahy.

Líca: Suché. 

Oči: Skôr guľaté, tmavé, živé, uložené široko od seba; okraje očných viečok sú dobre sfarbené na čierno alebo hnedo vzhľadom na sfarbenie ňufáka.

Uši: Visiace, trojuholníkové, uložené vysoko na lebke, jemné na koncoch; nesené blízko líc, siahajú ku kútikom pysku. Pokryté bielou srsťou alebo pramienkami svetlej šedej (zmes bielej a čiernej srsti tvoriac dojem šedej) alebo plavej (zmes bielej a plavej srsti tvoriac dojem žlto-plavej). 

KRK: Dobre osvalený, mierne klenutý. Krk je dobre posadený do pliec. Pomer krku k telo je 1:5. Krk je čistý a bez laloku.

TRUP: Horná línia je veľmi mierne konvexná. Pes je dlhší než vyšší.  

Kohútik: Len jemne zreteľný.

Chrbát a bedrá: Pevný chrbát, horná  línia veľmi mierne konvexná. Bedrá dobre osvalené.

Kríže (zadok): Šikmé, krátke a osvalené.

Hrudník: Dobre vyvinutý, siahajúci k úrovni lakťov, dlhý. Rebrá dobre klenuté.

Brucho: Vtiahnuté, ale nie príliš.

CHVOST: Nízko nasadený, v línii chrbtice.

 • V pokoji: držaný pod pätou, zdvihnutá špička.
 • V pohybe: nosený veselo zahnutý cez chrbát,  so špičkou smerujúcou k zátylku, kohútiku, chrbátu alebo bedrám. U psov s bohatou srsťou môže byť špička uložená v driekovej oblasti chrbtice.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY: 

Celkový dojem: Hrudné končatiny sú zvislé.

Plecia a ramená: Plecia sú šikmé, osvalené. Lopatka a ramenná kosť zvierajú v ramennom kĺbe uhol okolo 120°.  Dĺžka ramena zodpovedá približne dĺžke lopatky.

Predlaktia: Predklatia sú zvislé, vzájomne rovnobežné, dobre osvalené, s dobrou kostrou. Ďlžka predlaktia zodpovedá približne dĺžke ramena.

Zápästie: V predĺžení línie predlaktia.

Záprstie: Pevné, pri pohľade zboku veľmi mierne šikmé.

Labky hrudných končatín: Malé, okrúhle, prsty zovreté a klenuté; vankúšiky pigmentované.

PANVOVÉ KONČETINY: 

Celkový dojem: Panvové končatiny sú zvislé. Aj keď nie sú vlčie pazúriky žiadané, ich prítomnosť sa nepenalizuje.

Stehno: Silno osvalené; uhol stehennej kosti s panvou v bedrovom kĺbe je okolo 80°. 

Predkolenie: Šikmé, uhol holennej a stehennej kosti v kolennom kĺbe je okolo 120°. 

Päta: Suchá, dobre zreteľná, uhol päty je okolo 160°. 

Priehlavok: Zvislý.

Labky panvových končatín: Obdobné ako labky hrudných končatín.

CHÔDZA / POHYB: Voľný a plynulý, nepokrýva príliš veľa priestoru; horná línia je v pohybe pevná. Bez výkyvov.

KOŽA: Jemná, tesne napnutá na celom tele; aj keď je ružovej farby, môže byť pigmentovaná.

OSRSTENIE:

SRSŤ: Je jednou z hlavných charakteristík plemena, od ktorej je odvodený aj jeho názov. Veľmi jemná a pružná, so štruktúrou vlákien bavlny, nikdy nie je tvrdá alebo drsná, srsť je hustá, bohatá a môže byť jemne zvlnená.

FARBA: Základná farba: Biela. Pár jemných pramienkov svetlej šedej (zmes bielej a čiernej srsti tvoriac dojem šedej) alebo plavej (zmes bielej a plavej srsti tvoriac dojem žlto-plavej) je na ušiach povolených. Na ostatných častiach tela sú podobné odtiene tolerované, len keď neničia celkový dojem bielej farby srsti. Avšak nie sú žiadúce.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ :

Výška v kohútiku: 

Psy: 26 – 28 cm, pripúšťa sa tolerancia 2 cm smerom nahor a 1 cm smerom nadol.

Sučky: 23 – 25 cm, pripúšťa sa tolerancia 2 cm smerom nahor a 1 cm smerom nadol.

Hmotnosť:

Psy: 4 – 6 kg.

Sučky: 3.5 – 5 kg.

CHYBY: 

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov musí byť považovaná za chybu a vážnosť, s ktorou by mala byť ohodnotená, by mala byť priamo úmerná jej stupňu a vplyvu na zdravie a pohodu psa.

ZÁVAŽNÉ CHYBY:

 • Lebka: Plochá alebo príliš klenutá, úzka.
 • Papuľa: Nepomer medzi lebkou a papuľou.
 • Oči: Svetlé, príliš mandlového tvaru; entropium, ektropium, vyčnievajúce oči.
 • Uši: Príliš krátke, s nedostatočnou dĺžkou srsti; uši sklopené dozadu (tvar ruže).
 • Krk: Príliš krátky, príliš vnorený medzi plecia, príliš útly.
 • Horná línia: Príliš ohnutá, naklonený chrbát.
 • Kríže: Vodorovné, úzke.
 • Plecia: Rovné.
 • Končatiny:Vbočené alebo vybočené; vystupujúce lakte; päty príliš naširoko alebo naúzko; strmo zauhlené.
 • Srsť: Príliš krátka, príliš vlnitá, kučeravá.
 • Pigmentácia: Čiastočne chýbajúca alebo príliš svetlá pigmentácia očných viečok alebo pyskov; depigmentovaný ňufák; s depigmentovanými miestami.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 • Agresívny alebo príliš bojazlivý pes.
 • Každý pes jasne vykazujúci akúkoľvek fyzickú abnormalitu alebo poruchu chovania by mal byť diskvalifikovaný.

Všeobecný typ:

 • Nedostatok typu (nedostatok plemenných charakteristík, čo znamená, že je jedinec celkovo nedostatočne podobný ostatným predstaviteľom plemena).
 • Hmotnosť a výška mimo predpísaných rozmerov vrátane uvedenej tolerancie.

Špecifické body:

 • Tvárová časť hlavy: Konvexný chrbát papule.
 • Oči: Vypúlené, s náznakmi dwarfizmu; príliš svetlé; rôznej farby. 
 • Uši: Stojace alebo čiastočne stojace.
 • Chvost: Nedosahuje k päte; vysoko nasadený, úplne stočený (tvar tesného kruhu); nesený plocho na chrbte alebo smerom k stehnám; nesený ako sviečka; bez chvosta.
 • Srsť: Atypická, veľmi kučeravá, vlnená, hodvábna.
 • Farba: silné znaky; akékoľvek znaky jasnej čiernej farby.
 • Pigmentácia: Úplný nedostatok pigmenatácie očných viečok, ňufáka alebo pyskov.

Anomálie:

 • Predhryz alebo podhryz so stratou kontaktu medzi zubami; zvislo rozhádzané rezáky.
 • Chýbanie iných zubov ako PM1(prvý premolár) alebo M3 (posledná stolička).
 • Agresívny alebo príliš bojazlivý pes. 

Poznámka

 • Psi – samci musia mať obidva očividne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku. 
 • Iba funkčne a klinicky zdraví jedinci so znakmi typickými pre plemeno by mali byť používaní v chove.