Coton de Tuléar

ďalej len „Klubový veterán šampión“ boli zavedené a schválené Členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21.3.2015.

  • Pes musí získať minimálne 3 x známky „výborný 1“ z Klubovej, Špeciálnej alebo inej výstavy, na ktorej sa BKS organizačne spolupodieľa.
  • Známky „výborný 1“ musia byť získané výlučnev triede veteránov.
  • Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový veterán šampión krásy, ktorú odošle spolu s rodokmeňmi, posudkami z výstav na adresu výstavného referenta, ktorého adresa je uvedená na žiadosti o udelenie titulu.
  • Výstavný referent prijme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo a pod týmto číslom vystaví aj diplom. Pokiaľ v žiadosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle majiteľovi psa na uvedenú kontaktnú adresu písomné vyjadrenie. Výstavný referent má právo označiť získanie Klubového veterán šampióna krásy aj do rodokmeňa psa – do časti výsledky z výstav.
  • Diplom spolu s víťazným pohárom budú majiteľovi psa odovzdané na najbližšej členskej schôdzi.

Zatiaľ nemáme žiadnych Klubových veterán šampiónov.