Bichon Bolognese

Ilustracia Bichon Bolognese

FCI Štandard č.: 196  

PÔVOD: Taliansko.

DÁTUM PUBLIKÁCIE PLATNÉHO ORIGINÁLNEHO ŠTANDARDU: 13. 11. 2015.

POUŽITIE: Spoločenský pes.

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 9,Spoločenské a sprievodné psy. Sekcia 1 Bišony a príbuzné plemená.Bez skúšky z výkonu. 

KRÁTKY HISTORICKÝ PREHĽAD:  Pôvod boloňských psíkov sa pletie s pôvodom tých maltézskych,  pretože ich vzdialení predkovia boli tými istými malými psíkmi spomínanými v latinčine Aristotelesom (384-322 p. n. l.) pod názvom canes melitenses. Boloňský psík, známy už v Starovekom Ríme, sa objavoval často počas celej tejto éry najmä ako veľmi oceňovaný dar medzi vplyvnými ľuďmi. Cosimo de Medici (1389-1464) ich priniesol najmenej osem do Bruselu ako dary belgickej šľachte. Filip II., španielsky kráľ 1556-1598, potom ako dostal dvoch darom od vojvodu d’Este ďakoval písomne týmito slovami ,, Tieto malé psíky sú najkráľovskejšími darmi, aké  môžu byť panovníkovi venované“. Boloňskí psíkovia sú zachytení na maľbách od Tiziana, Pietra Brueghela staršieho a Goyu.

CELKOVÝ VZHĽAD: Malý vzrastom, zavalitý a kompaktný, pokrytý čisto bielou srsťou, ktorá je dlhá a huňatá.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Štvorcová stavba, dĺžka tela sa rovná výške v kohútiku. Dĺžka hlavy tvorí 1/3 výšky v kohútiku. Hĺbka hrudníka je takmer presnou polovicou výšky v kohútiku. 

SPRÁVANIE A POVAHA: Veľmi pokojný, obvykle nie príliš aktívny. Pozorný, ale kľudný. Veľmi oddaný svojmu majiteeľovi a jeho okoliu.

HLAVA: Strednej dĺžky. Šírka hlavy meraná na úrovni jarmových oblúkov je rovnaká ako jej dĺžka.

MOZGOVÁ ČASŤ: 

Lebka: Mierne elipsovitého tvaru (tvar vajca) v sagitálnej/šípovej rovine (predozadný rez) s pomerne vypuklými stranami; vo vrchnej časti skôr plochá. Nadočnicové oblúky sú dobre vyvinuté. Pozdĺžne osi lebky a papule sú rovnobežné; čelová ryha je iba jemne výrazný, tak ako aj tylový výbežok. Dĺžka lebky je trochu väčšia ako dĺžka papule.

Stop: Pomerne výrazný. 

TVÁROVÁ ČASŤ: 

Ňufák: Uložený na rovnakej úrovni ako horná línia papule: predná strana je z profilu zvislá. Je veľký a musí byť čierny.

Papuľa: Jej dĺžka sa rovná 2/5 dĺžky hlavy; horná línia papule je rovná a jej strany sú rovnobežné, takže jej predná strana je takmer štvrocová. Oblasť pod očami je dobre modelovaná

Pysky: Horné pysky sú len mierne vyvinuté, neprekrývajú spodné pysky, takže spodný profil papule určuje dolná čelusť. 

Čeluste / zuby: Čeluste sú normálne vyvinuté, horný a dolný čelustný oblúk sú návzajom dokonale prispôsobené. Zuby sú biele, pravidelne postavené; chrup je silný a úplný. Postavenie rezákov v nožnicovom zhryze; kliešťový zhryz je tolerovaný.

Oči: Uložené skoro v čelovej rovine; trochu väčšej ako obvyklej velkosti. Guľatá očná štrbina; očná guľa nesmie byť vystupujúca; očné bielko nie je viditeľné. Okraje očných viečok musia byť čierne a dúhovka tmavej okrovej farby.

Uši: Vysoko nasadené, sú dlhé a visiace, pri koreni skôr pevnejšie, takže sa vrchná časť vonkajšieho ucha oddeluje od lebky a vytvára dojem väčšej hlavy ako v skutočnosti.

KRK: Bez laloku; jeho dĺžka sa rovná dĺžke hlavy.

TRUP: Pes štvrcového formátu, dĺžka trupu meraná od ramenného kĺbu po hrboľ sedacej kosti sa rovná výške v kohútiku.

Horná línia: Rovná línia chrbta a mierne klenuté kríže plynulo splývajú v línii krížovej kosti.

Kohútik: Iba mierne vystupujúci nad hornú líniu. Horné časti lopatiek dobre uložené.

Chrbát: Rovný.

Bedrá: Krátke, pevné, mierne klenuté.

Kríže (zadok): Veľmi široké a len mierne sklonené.

Hrudník: Priestranný, spustený k úrovni lakťov, s dobre klenutými rebrami, jeho hĺbka dosahuje takmer polovicu celkovej výšky v kohútiku. Hrudná kosť je vystúpená len mierne.

Dolná línia a brucho: Tiahne sa pozdĺž hrudnej kosti, potom mierne stúpa smerom k bruchu.

CHVOST: Je nasadený v línii krížovej kosti, nosený zatočený nad chrbtom.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY: 

Celkový dojem: Hrudné končatiny sú bezchybne rovné a rovnobežné s mediálnou (stredovou) rovinou tela. 

Plecia: Dĺžka lopatiek sa rovná 1/4 výšky v kohútiku; vzhľadom na vodorovnú os sú šikmé a vzhľadom na stredovú rovinu ležia blízko vertikálnej osi.

Ramená: Pevne pripojené k telu, skoro rovnakej dĺžky ako plecia, len menej šikmé.

Lakte: Sú na rovine rovnobežnej k stredovej rovine tela.

Predlaktia: Ich dĺžka je rovnaká ako dĺžka ramien; tiahnu sa v bezchybne kolmom smere. 

Záprstie (predná sponka): Spredu pokračuje v kolmej línii predlaktia. Z profilu je záprstie nepatrne šikmé. 

Labky hrudných končatín: Oválneho tvaru, s pružnými tmavými vankúšikmi a veľmi tvrdými čiernymi pazúrikmi.

PANVOVÉ KONČETINY: 

Celkový dojem: Pri pohľade zozadu sa musia panvové končatiny tiahnuť od hrboľa sedacej kosti až po zem v bezchybne kolmej línii – končatiny sú navzájom rovnobežné.

Stehno: Jeho dĺžka sa rovná 1/3 výšky v kohútiku. Je šikmé zvrchu nadol aj zozadu dopredu, je bezchybne rovnobežné so stredovou rovinou tela.

Koleno: Pevné, nie veľmi zauhlené.

Predkolenie: Dlhšie ako stehno. 

Päta: Uhol holennej kosti a priehlavku nie je veľmi uzavretý. 

Priehlavok: Vzdialenosť od kĺbu päty po zem je trochu menšia ako tretina výšky v kohútiku. 

Suchý, bez vlčích pazúrikov.

Labky panvových končatín: Rovnaké vlastnosti ako labky hrudných končatín, len menej oválne. 

CHÔDZA / POHYB: Voľný, energický, s ušľachtilo a elegantne nesenou hlavou.

KOŽA: Napnutá a tesne priliehajúca k celému telu, tretie očné viečka výhradne čiernej farby.

OSRSTENIE:

SRSŤ: Dlhá na celom tele, od hlavy až po chvost, od hornej línie až po labky. Na papuli je kratšia. Vytvára dlhé chumáče rovnakej štruktúry na celom tele, skôr odstávajúca srsť, nie je padavá hladká a priliehajúca, nikdy netvorí závesy. 

FARBA: Čisto biela, veľmi jemné odtiene slonovinovej farby nie sú vylučujúce.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:

Výška v kohútiku: Psy:     27 – 30 cm.

     Sučky: 25 – 28 cm.

Hmotnosť: 2.5 – 4 kg.

CHYBY: 

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov musí byť považovaná za chybu a vážnosť, s ktorou by mala byť ohodnotená, by mala byť priamo úmerná jej stupňu a vplyvu na zdravie a pohodu psa.

 • Strabizmus (škúlenie).

ZÁVAŽNÉ CHYBY:

 • Výrazná zbiehavosť alebo rozbiehavosť pozdĺžnych osí hlavy (os lebky a papule). 
 • Klenutá papuľa (rímsky nos).
 • Predhryz.
 • Veľkosť u psov pod 25 cm a nad 33 cm u sučiek pod 22 cm alebo nad 32 cm.

VYLUČUJÚCE CHYBY:

 • Agresívny alebo príliš bojazlivý pes.
 • Každý pes jasne vykazujúci akúkoľvek fyzickú abnormalitu alebo poruchu chovania by mal byť diskvalifikovaný.
 • Depigmentácia ňufáku.
 • Ňufák akejkoľvek inej farby ako čierny.  
 • Predhryz – veľmi výrazný s viditeľnými zubami a zdeformovanou papuľou.
 • Obojstranná depigmentácia očných viečok.
 • Rôzne alebo svetlo (modrá, biela, strieborná) sfarebené dúhovky. 
 • Chýbajúci chvost.
 • Skrátený chvost, či už prirodzene alebo umelo.
 • Akákoľvek iná farba ako biela.
 • Škvrny a bodky.

Poznámka

 • Psi – samci musia mať obidva očividne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku. 
 • Iba funkčne a klinicky zdraví jedinci so znakmi typickými pre plemeno by mali byť používaní v chove.