Specialty Show CAC SEP 24th, 2023

Mini catalogue - flash me!
KATALÓG ŠV 24.09.2023
CATALOGUE Specialty Show

…………………………………………..

Špeciálna výstavu so zadávaním titulov CAC a CAJC 24.9.2023.
Czajlik Ranch v Dunajský Klátov

Zadávané tituly:
CAJC**, JrCC**, CAC*, CC**, ResCAC, ResCC,
Víťaz špeciálnej výstavy mladých, Víťaz špeciálnej výstavy
BOJ, BOB, BOS, BIS, BIS junior, BIS Veterán, BIS Triedy čestnej

Začiatky môjho chovu súviseli s mojím obľúbeným plemenom boxer. Až v osemdesiatych rokoch sa mi splnil sen a krásne plemeno doberman hrdo kráčalo po mojom boku. Moja chovateľská stanica „z Tomky“ bola založená 17. augusta 1975. Odchovali sme niekoľko medzinárodných šampiónov a šampiónov rôznych krajín, ale pre mňa je najdôležitejší ten úžasný pocit, že šteniatko od nás urobilo mnohým ľuďom ich život krajší a veselší.
Som členkou Prezídia Slovenskej kynologickej jednoty, predsedníčkou Zboru rozhodcov SKJ, viceprezidrntkou ÚKK, prezidentkou Dobermann klubu SR. Zastupujem Slovensko na Valných zhromaždeniach FCI a som členkou FCI komisie pre rozhodcov. Od roku 1989 som vo funkcii rozhodcu a som menovaná rozhodkyňou pre posudzovanie všetkých plemien. Posudzovala som na výstavách v rôznych európskych krajinách, aj v Indonézii a na mnohých európskych a svetových výstavách FCI.

Špeciálna výstava CAC, september 2023

1.uzávierka – 13.8.2023 | 2.uzávierka – 10.9.2023

POZOR – na výstavu sa prihlasuje výlučne online cez portál www.clubdogshow.sk – prihlášky po 2.uzávierke nebudú možné!

* CAC + CAJC = Certificat d´Aptitude au Championat + Certificat d´Aptitude au Junior Championat – čakateľ na udelenie titulu šampión krásy a šampión krásy mladých

** CC + JrCC = Certificat d´Aptitude au Club Championat + Certificat d´Aptitude au Club Junior Championat – čakateľ na udelenie titulu klubového šampióna krásy a klubového šampióna krásy mladých

Program výstavy:

9:30-10:00

Príjem psov

10:00

Začiatok posudzovania

Po skončení posudzovania sú Záverečné súťaže

Triedy:

Mladší dorast

od kompletného očkovania do 6 mesiacov

Dorast

6 – 9 mesiacov

Mladých

9 – 18 mesiacov

Stredná

15 – 24 mesiacov

Otvorená

od 15 mesiacov

Šampiónov

od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

Čestná

pre psy s titulom C.I.B., CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)
in this class no CAC/CC is awarded.

Veteránov

od 8 rokov, v tejto triede sa neudeľuje titul CAC/CC

Čakateľstvá:

CAJC, JrCC

Môže byť udelený v triede mladých jedincom so známkou „Výborný 1“, psom a sučkám zvlášť

CAC, CC

Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 1, psom a sučkám zvlášť

ResCAC, ResCC

Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 2, pokiaľ bol udelený titul CAC/CC, psom a sučkám zvlášť

Tituly:

Víťaz špeciálnej výstavy mladých
pes/suka

Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám z triedy mladých s udeleným titulom CAJC

Víťaz špeciálnej výstavy
pes/suka

Najlepší CAC pes/suka – nastupujú oň psy a suky v plemene zvlášť, ocenení titulom CAC z tried stredná, otvorená, šampiónov.

BOJ

Na Špeciálnej výstave nastupujú oň v danom plemene jedince ocenené titulom Víťaz špeciálnej výstavy mladých

BOB

Najkrajší jedinec v plemene (Best of Breed)
Nastupujú oň Víťaz špeciálnej výstavy mladých, Víťaz špeciálnej výstavy suka a Víťaz špeciálnej výstavy pes a veterán ocenený V1

BOS

Najkrajší jedinec v plemene opačného pohlavia (Best of opposite Sex) po udelení titulu BOB, nastupujú oň zvyšní jedinci opačného pohlavia, ktorí nastúpili o udeľovanie BOB

Záverečné súťaže:

Dieťa a pes

súťaž detí od 3 do 9 rokov a ich psov

Junior Handling I.kat

súťaž mladých vystavovateľov od 9 do 13 rokov

Junior Handling II.kat

súťaž mladých vystavovateľov od 14 do 17 rokov

BIG BOS

súťaž je pre jedincov, ktorý dostali ocenenie BOS

udeľuje sa jedna cena pre najkrajšieho jedinca v plemene opačného pohlavia

Najlepší parťáci

do tejto súťaže nastupujú jedinci, ktorý nedostali ocenenie BOJ, BOS a BOB

do kruhu nastupujú jedinci všetkých plemien posúdených na výstave, psy a suky spolu, udeľuje sa cena pre jeden pár (vystavovateľ a pes)

Najkrajší hobby pes

súťaž pre jedincov všetkých plemien zastrešených v BKS; prihlásený pes musí mať PP a môže ale nemusí byť uchovnený; prihlásený jedinec nemusí byť vo výstavnej srsti; psy a suky súťažia spolu; hodnotení sú traja najkrajší jedinci

BIS pár psov

do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave

BIS chovateľská skupina

do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov svojej chovateľskej stanice najmenej z dvoch vrhov a najmenej po dvoch rôznych otcoch alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku

BIS baby pes

do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede mladší dorast s ocenením “Veľmi nádejný 1”

BIS baby suka

do tejto súťaže nastupujú zvlášť suky posúdené v triede mladší dorast s ocenením “Veľmi nádejný 1”

BIS puppy pes

do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede dorast s ocenením “Veľmi nádejný 1”

BIS puppy suka

do tejto súťaže nastupujú zvlášť suky posúdené v triede dorast s ocenením “Veľmi nádejný 1”

BIS Triedy čestnej

nastupujú jedinci ocenení známkou “Výborný 1” v triede čestnej, psy a suky spolu

BIS veterán

nastupujú jedinci ocenení známkou “Výborný 1” v triede veteránov, psy a suky spolu

BIS Junior

nastupujú jedince ocenené titulom BOJ

BIS

nastupujú jedince ocenené titulom BOB

PAYMENTS

Member BKS

non Member BKS

1. uzávierka 13.8.2023

2. uzávierka 10.9.2023

1. uzávierka 13.8.2023

2. uzávierka 10.9.2023

1. pes (trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov)

30,00 €

35,00 €

38,00 €

44,00 €

každý ďalší pes (trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov)

25,00 €

30,00 €

32,00 €

38,00 €

Honor class

5,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

ostatné (trieda mladšieho dorastu, dorastu, veteránov)

10,00 €

15,00 €

13,00 €

19,00 €

súťaže (dieťa a pes, juniorhandling, najkrajší pár, chovateľská skupina)

10,00 €

15,00 €

13,00 €

19,00 €

Payment on the showground will only be accepted from exhibitors from abroad in the amount of the 2nd uzávierky + 5 EUR za každého prihláseného psa!

Inzercia pre chovateľov vo výstavnom katalógu:

1/2 strany 5 € | 1 celá strana 10 €

Bankové spojenie:
Bichon klub Slovensko, Krátka 372/3, 929 01 Malé Dvorníky
Číslo účtu: 5068081225/0900 – Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0050 6808 1225,
SWIFT : GIBASKBX

Všeobecné ustanovenia:

The show is organized according to the reglements of FCI and SKJ and the regulations issued by the organizer. Only individuals registered in the studbooks recognized by the FCI can take part in the show. A readable copy of the dog’s original pedigree must be attached to each application. Each entered dog registered must have a pedigree, proof of registration (puppy card) is not enough. Applications for dogs for which the pedigree certificate issued by the FCI-recognized studbook will not be uploaded to the online system will be automatically deleted (this also applies to minor puppy and puppy classes). The organizer has the right not to accept the application without stating the reason. It is not possible to enter a dog on the day of the show. It is not possible to transfer a dog to another class on the day of the show. If the show is not held for reasons beyond the control of the organizer, the entry fees will be used to cover the incurred costs.

A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. The use of sprays, powders and other cosmetic products is prohibited. Double handling of dogs from outside of the ring is prohibited. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables except the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or combed). Violation of these prohibitions may result in the exclusion of the dog from the show.

The judges judge according to valid breed standards issued by the Federation Cynologique Internationale (FCI). The judge may refuse to judge a dog that enters the ring late.

Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden!

The organizer is not responsible for damages caused by the dog or to the dog. The owner is responsible for all damage caused by his dog.

The exhibitor is responsible for the well-being of his dog at the show He must not expose him to situations that could endanger his health or even his life, e.g. leave it in the car in extreme winter or heat or treat it cruelly. Anyone who violates these principles will be excluded from this and subsequent shows.

The exhibitor by entering the dog for the show as a person concerned in accordance with § 13 of Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data, gives its consent to the organizer for the processing of his personal data (name, surname) and agrees to their publication (name, surname), photo documentation and results of the show on the organizer’s website.

Veterinárne predpisy:

Each dog must have a vaccination certificate with valid vaccinations against rabies, distemper, parvovirus and hepatitis. Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.

Warning! We accept payments from foreign exhibitors only by bank transfer. We do not accept EUROGIRO vouchers! Postal and bank charges are paid by the exhibitor.