Bichon Havanese

Bichon Havanese

Sam Zipetik

Sam Zipetik
Sam Zipetik

Name: Sam Zipetik
DOB: 19.03.2021
Height: 28cm / lenght 35cm
Bite: Scissors /full dentition
Titles: Slovak junior champion, Club junior champion
Zdravotné vyšetrenia: luxácia patelly 0/0 negatívne, Ophtalmologické vyšetrenie bez nálezu

Owner: Martina Danovská
Contact: danovska.martina@gmail.com