Tu na tomto mieste vám prinášame prehľad známok, čakateľstiev a titulov, ktoré môžete získať na výstavách psov, spolu s vysvetlením, čo ktorý znamená, prípadne ako a kde ho získať :) 

Poznámka: Tieto vysvetlivky sú zjednodušené pre rýchle pochopenie čitateľa BKS či začiatočníka s výstavami a je možné, že sú v nich "vypustené" údaje, ktoré sa netýkajú priamo výstav, členov a chovateľov Bichon Klubu Slovenska. Podrobné a presné podmienky vystavovania či posudzovania nájdete v dokumente ˇVÝSTAVNÝ PORIADOK FCI" o ktorý sa v neposlednom rade tento rešerš opiera.

ZNÁMKY
známky sú prvým krokom k titulom :) Je to základ každého posudzovania na výstavách a je to to prvé ocenenie, ktoré získa váš pes a ktoré hovorí o jeho AKTUÁLNYCH kvalitách, predpokladoch, kondícii...
známka  zápis význam kde ju viem získať ?
veľmi nádejná VN zadáva sa psom a sukám zvlášť v triedach mladšieho dorastu a dorastu, pričom známkou môže byť ocenených viacero jedincov, vtedy sa udáva poradie jedincov a jedinci ocenení "veľmi nádejní 1" majú nárok na postup do ďalších záverečných súťaží výstavy, prípadne na Slovensku má táto známka aj význam pre získanie titulu "slovenský šampión šteniat". Známky sa udeľujú v uvedených vekových kategóriách na všetkých výstavách organizovaných či zastrešovaných FCI, SKJ či UNKK a ich podriadených organizáciách (kluby atď...)
nádejná N zadáva sa psom a sukám zvlášť v triedach mladšieho dorastu a dorastu. 
výborná V zadáva sa psom a sukám zvlášť v triedach mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, čestnej. Známku "výborná" môže v danej triede získať viacero jedincov a v tom prípade posudzovateľ udáva poradie 1 - 4, pričom prvému a druhému jedincovi v poradí môže byť ďalej posudzovateľom udelené čakateľstvo CAC, resp. ResCAC (v prípade výborný 2.) 
veľmi dobrá VD zadáva sa psom a sukám zvlášť v triedach mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, čestnej. Známku "veľmi dobrá" môže v danej triede získať viacero jedincov a v tom prípade posudzovateľ udáva poradie 1 - 4. Pokiaľ v triede bola udelená známka "výborná", číselné poradie "veľmi dobrých" pokračuje v rade za "výbornými"
dobrá D zadáva sa psom a sukám zvlášť v triedach mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, čestnej. Známku "dobrá" môže v danej triede získať viacero jedincov a v tom prípade posudzovateľ udáva poradie 1 - 4. Pokiaľ v triede bola udelená známka "veľmi dobrá", číselné poradie "dobrých" pokračuje v rade za "veľmi dobrými", pričom max. číslo je 4.
dostatočná DS zadáva sa psom a sukám zvlášť v triedach mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, čestnej. Známku "dostatočná" môže v danej triede získať viacero jedincov. Poradie sa pri tejto známke neudáva.
ČAKATEĽSTVÁ
Čakateľstvá (často mylne nazývané titulmi) sú ďalším krokom k veľkému úspechu každého vystavovateľa. Nasledujú za známkami a NIE JE POVINNOSŤOU POSUDZOVATEĽA ich udeliť. O to viac by si ich každý mal vážiť :)
Certificat d’Aptitude au Junior Championnat  CAJC  Čakateľ na udelenie titulu "Šampión krásy mladých". Môže byť udelený jedincom v triede mladých, oceneným známkou "výborná 1". Národné, Medzinárodné, Celoštátne, Oblastné, Európske a Svetové výstavy
  JrCC Čakateľ na udelenie titulu "Klubový šampión krásy mladých". Môže byť udelený jedincom v triede mladých, oceneným známkou "výborná 1".  Klučakateľ na udelenie titulu "Šampión krásy". Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej, šampiónov a to jedincom oceneným známkou "výborná 1". V Niektorých krajinách je toto čakateľstvo označované tiež CACA.  Národné, Medzinárodné, Celoštátne, Oblastné, Európske a Svetové výstavybové výstavy
Certificat d’Aptitude au Championnat  CAC    
  CC Čakateľ na udelenie titulu "Klubový šampión krásy". Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej, šampiónov. Klubové výstavy
  ResCAC  Rezervný čakateľ na titul "Šampión krásy". Môže byť udelený jedincovi ocenenému známkou Výborný 2, pokiaľ jedincovi s ocenením "výborný 1" bolo udelené čakateľstvo CAC.  Národné, Medzinárodné, Celoštátne, Oblastné, Európske a Svetové výstavy
  ResCC  Rezervný čakateľ na titul "Klubový šampión krásy". Môže byť udelený jedincovi ocenenému známkou Výborný 2, pokiaľ jedincovi s ocenením "výborný 1" bolo udelené čakateľstvo CAC. Klubové výstavy
  CACIB  Čakateľ na udelenie titulu "Medzinárodný šampión krásy". Môže byť udelený zvlášť psovi a suke z triedy strednej, otvorenej, šampiónov, ktorí boli ocenení známkou "výborná 1"  Medzinárodné, Európske, Svetové výstavy
  ResCACIB   je udelený druhému najlepšiemu psovi, ktorý získal známku výborný z triedy strednej, otvorenej, šampiónov.  
TITULY     
Nasledujú za známkami a čakateľstvami. V plemene udávajú tých najlepších a tie už najvyššie "celovýstavné" už udávajú tých najlepších z najlepších a sú snom každého vystavovateľa :)
    TITULY UDÁVANÉ V PLEMENE:  
BEST OF BREED BOB Najlepší jedinec v plemene - zadáva sa psovi ALEBO suke v plemene, z triedy mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, veteránom ocenených známkou "výborná 1" a prípadne ďalšími čakateľstvami, podľa propozícií danej výstavy, v súlade s výstavným poriadkom FCI. Všetky výstavy zastrešované či organizované pod záštitou FCI, SKJ či UNKK a ich podriadenými organizáciami (kluby atď...)  
BEST OF OPOSITE SEX BOS Najlepší jedinec opačného pohlavia - zadáva sa psovi ALEBO suke v plemene, z triedy mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, veteránom ocenených známkou "výborná 1" a prípadne ďalšími čakateľstvami, podľa propozícií danej výstavy, a to OPAČNÉHO POHLAVIA AKO BOL ZADANÝ TITUL BOB, v súlade s výstavným poriadkom FCI.  
BEST OF JUNIOR BOJ/JrBOB Najlepší mladý jedinec plemena. Udeľuje sa psovi ALEBO suke z triedy mladých,oceneným známkou "výborná 1", podľa propozícií danej výstavy, v súlade s výstavným poriadkom FCI.  
 BEST VETERAN BOV  Najlepší veterán jedinec plemena. Udeľuje sa psovi ALEBO suke z triedy veteránov,oceneným známkou "výborná 1", podľa propozícií danej výstavy, v súlade s výstavným poriadkom FCI.  
KLUBOVÝ VÍŤAZ KV V BICHON KLUBE SLOVENSKO ide o najvyšší titul, aký môžete získať a to z titulu, že ho viete získať len JEDEN KRÁT do roka a to na KLUBOVEJ VÝSTAVE. Je udeľovaný v plemene psovi a suke zvlášť. Klubová výstava
KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH KV Ml. V BICHON KLUBE SLOVENSKO ide o najvyšší titul pre MLADÉHO JEDINCA, aký môžete získať a to z titulu, že ho viete získať len JEDEN KRÁT do roka a to na KLUBOVEJ VÝSTAVE. Je udeľovaný v plemene jedincom oceneným čakateľstvom JrCC, psovi a suke zvlášť, v triede mladých.
    TITULY UDÁVANÉ CELOVÝSTAVNE:  
Pri týchto tituloch sa zväčša udeľujú prvé 3 miesta. Je však v rukách organizátora výstavy, či nerozhodne inak...
 BEST IN SHOW BIS  Najkrajší jedinec výstavy. Spravidla oň nastupujú jedince ocenené titulom BOB (napr. klubové výstavy) prípadne ocenené titulom BIG 1 (národné, medzinárodné, svetové výstavy atď...)   najvyššie ocenenie všetkých výstav, sen každého vystavovateľa :)
BEST IN SHOW JUNIOR BIS Junior Najkrajší mladý jedinec výstavy. Nastupujú oň jedince ocenené známkou Výborný 1, CAJC, prípadne BOJ (podľa propozícií výstavy, v súlade s výstavným poriadkom FCI)  
 BEST IN GROUP BIG  Najkrajší jedinec svojej skupiny FCI. Nastupujú oň jedince ocenené titulom BOB  Národné, Medzinárodné, Svetové, Európske výstavy... 
BEST IN SHOW VETERAN BIS Veteran  Najkrajší jedinec výstavy z triedy veteránov. Nastupujú oň všetky jedince z výstavy ocenené známkou Výborná 1 (prípadne BOV) z triedy veteránov.    
BEST IN SHOW PUPPY   BIS Puppy Najkrajší jedinec triedy dorastu. Nastupujú oň vśetky jedince výstavy ocenené známkou veľmi nádejný 1 v triede dorastu.   
 BEST IN SHOW MINOR PUPPY BIS Baby  Najkrajší jedinectriedy šteniat/mladšieho dorastu.  Nastupujú oň vśetky jedince výstavy ocenené známkou veľmi nádejný 1 v triede mladšieho dorastu.   
BEST IN SHOW HONOUR CLASS BIS Honour Class Najkrajší jedinec triedy čestnej. Nastupujú oň jedince ocenené známkou "výborný 1" z triedy čestnej.  
... na výstavách sa stretnete ešte s mnohými ďalšími oceneniami, rôzni Derby Winneri, Národní víťazi, Víťazi špeciálnych výstav, Oblastní víťazi či veľmi vážne tituly ako sú Svetový Víťaz alebo Európsky víťaz... sú to ocenenia na výstavách najvyššie a veľmi vážené. Pravidlá udeľovania týchto titulov sú vždy riadne uvedené v propozíciách danej výstavy, preto čítajte vždy pozorne :) ... No a ešte v skratke - šampionáty...
ŠAMPIONÁTY
Tieto vysvetlivky sú pre Slovenské šampionáty. Udelenie titulu Šampión krásy sa môže v jednotlivých štátoch FCI líšiť... Neuvádzame tu všetky šapionáty, ale len tie "základné pre začiatok" :) a pre prehľadnosť sme skrátili aj podmienky udelenia. Úplné znenie vám prinášame v linkoch na stránky SKJ - Slovenskej Kynologickej Jednoty, kde nájdete v ľavom menu aj všetky ostatné, tu neuvedené šampionáty :)
Šampión krásy Slovenska CH SR Pre získanie Slovenského Šampióna krásy musí pes získať 4 x čakateľstvo "CAC" z medzinárodných, národných, klubových výstav. CAC musia byť získané v dvoch výstavných sezónach a od minimálne 3 rozhodcov.  Úplné znenie podmienok udelenia CH SR nájdete TU :)
Šampión krásy mladých Slovenska JrCH SR Pre získanie titulu Slovenský šampión Krásy mladých musí pes získať 3x čakateľstvo CAJC z medzinárodných, národných, klubových výstav z triedy mladých, pričom jeden CAJC môže byť nahradený jedným CAC z triedy strednej získaným do 24 mesiav veku psa. Úplné znenie podmienok udelenia JCH SR nájdete TU :)
Grandšampión krásy Slovenska GCH SR Pre získanie titulu Slovenský Grandšampión musí pes získať 3 x titul CAC z triedy šampiónov z medzinárodných, národných, klubových výstav... Úplné znenie podmienok udelenia GCH SR nájdete TU
Veterán šampión krásy Slovenska VCH SR Pre získanie titulu Veterán šampión krásy Slovenska musí pes získať 3 x známku "Výborná 1" v triede veteránov. Úplné znenie podmienok udelenia VCH SR nájdete TU.
Interšampión krásy  ICH Pre získanie titulu Interšampión/Medzinárodný šampión krásy musí pes získať 4 x ocenenie CACIB. v 3 rôznych krajinách FCI a od 3 rôznych rozhodcov... Úplné znenie podmienok udelenia ICH nájdete TU.
Klubový šampión KCH Klubový šampión krásy :) Každý klub má iné podmienky pre udelenie tohto titulu. Tie naše, pre BKS nájdete hore v menu pod kolonkou "ŠAMPIÓNI BKS". Celkovo BKS udeľuje 4 šampionáty - Šampióna mladých, Klubového šampióna, Klubového Grandšampióna a Klubového Veterán šampióna.