Milý vystavovateľ smile 

kalendar Na úvodnej stránke BKS nájdete vždy odkazy na najbližšie medzinárdoné, národné, celoštátne či svetové a európske výstavy. Prinášame vám však aj VÝSTAVNÝ KALENDÁR UNKK, kde máte všetky výstavy pokope a tak si vždy viete dopredu naplánovať ten SVOJ výstavný kalendár :)

***

Popri týchto výstavách organizovaných UNKK a SKJ, organizuje Bichon Klub Slovensko tiež do roka celkom 4 výstavy, z toho 2x výstavu so zadávaním čakateľstva CAC a 2 x výstavu so zadávaním Klubového čakateľstva na Klubového šampióna "CC". Jedna z týchto výstav má prívlastok "KLUBOVÁ", spravidla sa organizuje na jar a je to jediná výstava, na ktorej viete získať prestížny titul "Klubový Víťaz" a tiež jediná výstava v roku, na ktorej viete získať PUTOVNÝ POHÁR BICHON KLUBU SLOVENSKA, ktorý je 1m vysoký !!!  

***

Informácie o plánovaných výstavách Bichon Klubu Slovensko vám vždy prinášame prostredníctvom klubových stránok a udalostí na facebooku včas, minimálne 3 mesiace vopred. Na výstavy organizované Bichon Klubom Slovensko sa vždy prihlasuje výlučne cez online portál www.clubdogshow.sk kde nájdete vždy aj štatistiky obsadenosti tried na výstavu a po výstave vždy aj výsledky všetkých zúčastnených psov.

***