KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY - KVCh alebo VCh BKS

Pravidlá pre udelenie Klubového Veterán Šampióna Krásy, ďalej len "Klubový veterán šampión" boli zavedené a schválené Členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21.3.2015.
01. Pes musí získať minimálne 3 x známky "výborný 1" z Klubovej, Špeciálnej alebo inej výstavy, na ktorej sa BKS organizačne spolupodieľa.
02. Známky "výborný 1" musia byť získané výlučne v triede veteránov.
03. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Veterán Šampión Krásy BKS, ktorú odošle spolu s rodokmeňmi, posudkami z výstav na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Kostolnej, ktorej adresa je mimo iné uvedená aj priamo na žiadosti o udelenie titulu.
04. Výstavná referentka prijme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo a pod týmto číslom vystaví aj diplom. Pokiaľ v žiadosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle majiteľovi psa na uvedenú kontaktnú adresu písomné vyjadrenie. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubového Veterán Šampióna krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
05. Diplom spolu s víťazným pohárom budú majiteľovi psa odovzdabé na najbližšej členskej schôdzi.
  ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY

GALÉRIA NAŠICH VETERÁN ŠAMPIÓNOV KRÁSY smile

   
     levíček

GERDA Alwaro

Veterán šampión 02/2018

   bichon a´poil frisé

PASCAL Danco of Amber

Veterán šampión 03/2018

 
 

  levíček

AMIE DE LOUVRE Vítězná

Veterán šampión 02/2018

 

 bichon a´poil frisé

LEILA Danco of Amber

Veterán šampión 01/2017