KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY - KVCh alebo VCh BKS

Pravidlá pre udelenie Klubového Veterán Śampióna Krásy, ďalej len "Klubový veterán šampión" boli zavedené a schválené Členskou schôdzou vo Svätom Juri dňa 21.3.2015.
01. Pes musí získať minimálne 3 x titul CC z Klubovej, Špeciálnej alebo inej výstavy, na ktorej sa BKS organizačne spolupodieľa.
02. Tituly "CC" musia byť získané výlučne v triede veteránov.
03. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Veterán Šampión Krásy BKS, ktorú odošle spolu s rodokmeňmi, posukami z výstav a "CC kartičkami" na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je mimo iné uvedená aj priamo na žiadosti o udelenie titulu.
04. Výstavná referentka prijme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo a pod týmto číslom vystaví aj diplom. Pokiaľ v žiadosi niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle majiteľovi psa na uvedenú kontaktknú adresu písomné vyjadrenie. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubového Veterán Šampióna krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
05. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu na najbližšej členskej schôdzi.
  ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY

GALÉRIA NAŠICH VETERÁN ŠAMPIÓNOV KRÁSY smile

 

 bichon a´poil frisé

LEILA Danco of Amber

Veterán šampión 01/2017

maj. Natália ŠPESOVÁ

    levíček

AMIE DE LOUVRE VÍTĚZNÁ

Veterán šampión 02/2018

maj. Mgr. Valéria KOSTOLNÁ

  bichon a´poil frisé

PASCAL DANCO OF AMBER

Veterán šampión 03/2018

maj. Miluša GAMČÍKOVÁ