KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY - KCH alebo CH BKS.
Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Šampión Krásy, ďalej len "Klubový šampión" boli zmenené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21.apríla 2012.
01. Pes musí mať vek minimálne 15 mesiacov.
02. Pes musí získať 4 x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
03. Tituly "CC" môžu byť získané v triedach strednej, otvorenej, šampiónov.
04. Tituly musia byť získané v minimálne dvoch výstavných sezónach.
05. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a "CC" kartičkami na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
06. Výstavná referentka príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiaosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubový Šampión Krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
07. Diplom spolu s víťazným pohárom budú majiteľovi psa odovzdabé na najbližšej členskej schôdzi.
ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
  bichon a´poil frisé

CYPRUS Muffin Orchidee Blanche

Klubový šampión 46/2020

  bichon a´poil frisé

CANDY Muffin Orchidee Blanche

Klubový šampión 45/2019

  coton de tuleár

BADY Krkonošský květ

Klubový šampión 44/2020

  bichon a´poil frisé

CHANTALL PAMPLONE Starobělský les

Klubový šampión 43/2019

  bichon a´poil frisé

HEINEKEN M&M Bull

Klubový šampión 42/2019

  havanese

BERNARDO Heavenly Kid

Klubový šampión 41/2019

  havanese

HAYLEEN Belleza Habanero

Klubový šampión 40/2019

  coton de tuleár

BOON JEWEL JOY from Pilsen

Klubový šampión 39/2019

  havanese

DAPPER DAN Havana Zipetik

Klubový šampión 38/2018

  bichon a´poil frisé

FLOA White Candlemas

Klubový šampión 37/2018

  petit chien lion

Cleeview CONSTANCE

Klubový šampión 36/2018

  petit chien lion

CALEA CANA My Paw

Klubový šampión 35/2018

  havanese

BÁRA Z Renety

Klubový šampión 34/2018

  coton de tuleár

AIMABLE CROISSANT DE Cuteberry

Klubový šampión 33/2018

  coton de tuleár

COOL TO BE Cuteberry

Klubový šampión 32/2018

  bichon a´poil frisé

JASMINE CINTIA BABY Haščíková

Klubový šampión 31/2017

 

bolognese

ANNABELLA Drahokam Holešova

Klubový šampión 30/2017  

  petit chien lion

Lions of Denmark PASSION OF LOVE

Klubový šampión 29/2017

  havanese

Bambalabamba ARCHIBALD

Klubový šampión 28/2017

  bichon a´poil frisé

VIA VICTORIA Danco of Amber

Klubový šampión 27/2017

  bichon a´poil frisé

BELLA CRYSTAL Kate´s Velvet Paw

Klubový šampión 26/2017 

   bichon a´poil frisé

BOND JAMES BOND Kate´s Velvet Paw

Klubový šampión 25/2017

 

bolognese

Bellissibolo ALBERTO

Klubový šampión 24/2017  

 

bichon a´poil frisé

TREASURE FOR STEVE Danco of Amber

Klubový šampión 23/2016 

 

bichon a´poil frisé

ETHEREAL GIRL Charnett

Klubový šampión 22/2016

bolognese

CH. EDRIEN Picollo Amore

Klubový šampión 21/2016

 

bolognese 

GCH. ENRICCO Picollo Amore

Klubový šampión 20/2016

 

coton de tuleár

ENNIE Coton algels from Dolce

Klubový šampión 19/2016

 

havanese

Dandy Daisy Warrior LOVELY LADY

Klubový šampión 18/2015

 

havanese

Dandy Daisy Warrior SINGH LING

Klubový šampión 17/2015

 

bichon a´poil frisé

GCH. QUANTO Danco of Amber

Klubový šampión 16/2015

 

petit chien lion

Cossu´s ORLANDO BLOOM

Klubový šampión 15/2015

 

petit chien lion

HEAVEN VON May Mor

Klubový šampión 14/2015 

 

bichon a´poil frisé

FLOWER DORIS Haščíková

Klubový šampión 13/2015

 
 

havanese

Kyrályerdei-Bársony JANKA

Klubový šampión 12/2014

bichon a´poil frisé

GCH. PASCAL Danco of Amber

Klubový šampión 11/2014

coton de tuleár

GIULIETTA des Jardins de Gossypium

Klubový šampión 10/2014  

 

bichon a poil frisé

QUICKSILVER Danco of Amber

Klubový šampión 9/2014 

bichon a poil frisé

BEATRICE PETIT MUFFIN Orchidee Blanche

Klubový šampión 8/2014

   havanese

HAPPY HERO CUBANESE Biely Lúč

Klubový šampión 7/2014

 

bichon a poil frisé

CONY-CLEO BELIBOY Haščíková

Klubový šampión 6/2012

 

bolonka cvetna

HARRIET Od Krásné Řeky

Klubový šampión 5/2012

 

bichon a´poil frisé

OLIVIA Danco of Amber

Klubový šampión 4/2012

 

petit chien lion

NIARA Noblesa Aura

Klubový šampión 3/2012

 

bichon a´poil frisé

BUSK-ARCHER Haščíková

Klubový šampión 2/2012

coton de tuleár

ELDARRO From Coton Home

Klubový šampión 1/2012

petit chien lion 

AMIE DE LOUVRE Vítězná

Klubový šampión 2010

 coton de tuleár

BASTIEN Winter Garden

Klubový šampión 2010

coton de tuleár

DONY Janus- Suzi

Klubový šampión 2010

 

Coton de tuleár

EIMI Janus - Suzi

Klubový šampión 2010

bichon a poil frisé

HONEY TAO Danco of Amber

Klubový šampión 2010

Bolonka cvetna

Ruscanis HAPPY

Klubový šampión 2010

Petit Chien Lion

BOREAS BLEYS E´Nobilí Locó Frágopole