KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY - KCH alebo CH BKS.
Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Šampión Krásy, ďalej len "Klubový šampión" boli zmenené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21.apríla 2012.
01. Pes musí mať vek minimálne 15 mesiacov.
02. Pes musí získať 4 x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
03. Tituly "CC" môžu byť získané v triedach strednej, otvorenej, šampiónov.
04. Tituly musia byť získané v minimálne dvoch výstavných sezónach.
05. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Šampión, ktorú odošle spolu srodokmeňom, posudkami z daných výstav a "CC" kartičkami na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
06. Výstavná referentka príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiaosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubový Šampión Krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
07. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu majiteľovi psa na najbližšej členskej schôdzi.
08. DODATOK Z ČS vo Svätom Jure zo dňa 12.4.2014
  Pokiaľ pes získa na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa, titul "ResCC" za psom, ktorý už je držiteľom titulu "Klubový šampión", nadobudnutý titul "ResCC" získava platnosť titulu "CC" a je možné ho teda použiť pre získanie titulu Klubový šampión BKS.
ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

GCH. ENRICCO Picollo Amore

bolognese

Klubový šampión 20/2016

CH. EDRIEN Picollo Amore

bolognese

Klubový šampión 21/2016

GCH. QUANTO Danco of Amber

bichon a´poil frisé

Klubový šampión 14/2014

GCH. PASCAL Danco of Amber

bichon a´poil frisé

Klubový šampión 11/2014

ELDARRO From Coton Home

Coton de tuléar

Klubový šampión 1/2012

BUSK-ARCHER Haščíková

bichon a poil frisé

Klubový šampión 2/2012

NIARA Noblesa Aura

levíček

Klubový šampión 3/2012

OLIVIA Danco of Amber

bichon a poil frisé

Klubový šampión 4/2012

HARRIET Od Krásné Řeky

bolonka cvetna

Klubový šampión 5/2012

CONY-CLEO BELIBOY Haščíková

bichon a poil frisé

Klubový šampión 6/2012

AMIE DE LOUVRE Vítězná

levíček

Klubový šampión 2010

BASTIEN Winter Garden

coton de tuléar

Klubový šampión 2010

DONY Janus- Suzi

coton de tuléar

Klubový šampión 2010

EIMI Janus - Suzi

Coton de tuléar

Klubový šampión 2010

HONEY TAO Danco of Amber

bichon a poil frisé

Klubový šampión 2010

Ruscanis HAPPY

Bolonka cvetna

Klubový šampión 2010

BOREAS BLEYS E´Nobilí Locó Frágopole

levíček