KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH- KJrCH alebo JCh BKS.
Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Šampión Krásy Mladých, ďalej len "Klubový Junior Šampión" boli zavedené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21.apríla 2012.
01. Pes musí získať minimálne 3x titul JrCC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
02. Tituly "JrCC" je možné získať len v triede mladých.
03.

Pokiaľ nie je pre psa možné získať 3xJrCC v triede mladých z časových dôvodov, je možné jeden JrCC nahradiť titulom CC z triedy strednej získaným na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.

04. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Junioršampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a "JrCC" kartičkami na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
05. Výstavná referentka príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiaosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubový Šampión Krásy Mladých aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
06. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu majiteľovi psa na najbližšej členskej schôdzi.
  ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH

GALÉRIA NAŠICH MLADÝCH ŠAMPIÓNOV KRÁSY smile

 bolognese

GCH. ENRICCO Picollo Amore

Klubový Junioršampión 2015

 bolognese

EDRIEN Picollo Amore

Klubový Junioršampión 2014

   bichon a´poil frisé

BELLA CRYSTAL Kate´s Velvet Paw

Klubový Junioršampión 10/2016

 

coton de tuleár 

GIULLIETTA Des Jardins de Gossypium

Klubový Junioršampión 01/2012