KLUBOVÝ GRANDŠAMPIÓN KRÁSY - KGCH. alebo GCh BKS

Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Grand Šampión Krásy, ďalej len "Klubový Grand Šampión" boli zavedené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 20.apríla 2013.
01. Pes už musí byť držiteľom titulu "Klubový šampión".
02. Pes musí získať minimálne 3x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
03. Tituly "CC" musia byť získané výlučne v triede Šampiónov.
  Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Grand Šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a "CC" kartičkami na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
04. Pokiaľ bol už niektorý "CC" z triedy šampiónov použitý pre skoršie udelenie titulu "Klubový šampión", tak pre udelenie titulu "Klubový Grand Šampión" ho už majiteľ nemôže použiť = musí "nazbierať" nové 3 tituly CC. Správnosť použitia titulov CC overí Výstavná referentka pri overovaní žiadosti o udelenie titulu.
05. Výstavná referentka príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiaosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubový Grand Šampión Krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav
06. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu majiteľovi psa na najbližšej členskej schôdzi.
  ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ GRANDŠAMPIÓN KRÁSY

GALÉRIA NAŠICH GRANDŠAMPIÓNOV KRÁSY smile

levíček

AMIE DE LOUVRE VÍTĚZNÁ

Grandšampión BKS 01/2014

maj. Mgr. Valéria KOSTOLNÁ

levíček

NIARA NOBLESA AURA

Grandšampión BKS 02/2014

maj. Mgr. Valéria KOSTOLNÁ

bichon a´poil frisé

BEATRICE PETIT MUFFIN ORCHIDEE BLANCHE

Grandšampión BKS 03/2014

maj. Natália ŠPESOVÁ

bichon a´poil frisé

CONY-CLEO BELLIBOY HAŠČÍKOVÁ

Grandšampión BKS 04/2015

maj. Katarína MIKULOVÁ

havanský psík

KIRÁLYERDEI-BÁRSONY JANKA

Grandšampión BKS 05/2016

maj. Angelika RESZUTYIK

coton de tuleár

GIULIETTA DES JARDINS DE GOSSYPIUM

Grandšampión BKS 06/2016

maj. Rudolfa KUBÍKOVÁ

coton de tuleár

BASTIEN WINTER GARDEN

Grandšampión BKS 07/2016

maj. Rudolfa KUBÍKOVÁ