Prosíme všetkých členov a budúcich členov, aby k prihláškam do klubu, ako aj k ostatným spoplatneným žiadostiam priamo pripájali DOKLAD O ÚHRADE POPLATKU na účet klubu a aby v záujme administratívneho uľahčenia prác s klubovými dokumentmi dodržiavali pravidlo uvádzania predmetu mailovej správy. Ďakujeme za pochopenie smile

ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA DO BICHON KLUBU SLOVENSKO 
vytlačenú a riadne vypísanú prihlášku odošlite prosím na adresu tajomníčky klubu Angelika Reszutyik, Krátka 372, 92901 Malé Dvorníky, do hlavičky adresy napíšte "Členstvo BKS"/
 
PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU PSA/SUKY
/vypĺňajte výlučne v PC v programe WORD a odosielajte výlučne mailom na adresu poradkyne chovu ofamber@extel.sk, do predmetu správy uveďte "Bonitacia BKS"/
 
ŽIADOSŤ O UDELENIE VÝNIMKY V CHOVE
/vypĺňajte výlučne v PC programe WORD a odosielajte výlučne mailom na adresu poradkyne chovu ofamber@extel.sk, do predmetu správy uveďte "Vynimka BKS"/
 
ŽIADOSŤ O PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE
/vypĺňajte výlučne v PC v programe WORD a odosielajte výlučne mailom na adresu poradkyne chovu klubu ofamber@extel.sk , do predmetu správy uveďte "Pripustacie povolenie BKS"/
 
ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN 
ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH 
ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN 
 ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN
/žiadosti o udelenie klubových šampionátov vypĺňajte v PC v programe Word a odosielajte spolu s potrebnými dokladmi na adresu výstavnej referentky klubu valeria.plavinova@gmail.com, do predmetu správy uveďte "Sampionat BKS"/
 
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE TOP BKS
/prihlášky po kliknutí na odkaz stiahnete priamo na stránkach súťaže, nakoľko je ich viac... vyplňte ich prosím, v PC a odošlite aj s potrebnými dokladmi mailom na adresu zelenkova.vanda@gmail.com, do predmetu správy uveďte "TOP BKS"/
 
ŽIADOSŤ O ZVEREJNENIE CHOVNÉHO JEDINCA
/žiadosť vypĺňajte výlučne v PC a odošlite mailom v rovnakom formáte, ako ste si ju stiahli na adresu admina nášho webu: zelenkova.vanda@gmail.com , ako predmet správy uveďte: "Chovny jedinec BKS"