ZOZNAM AKTUÁLNYCH ČLENOV BKS A ICH ČLENSKÉ ČÍSLA 

zoznam bol aktualizovaný matrikárom klubu dňa 7.8.2019

Členské číslo Titul Meno Priezvisko
2016000110 Mgr. Mária Anovčinová
2015000102   Olga Balážiková
2018000146   Magdaléna  Barbinová
2019000162   Jana Belányiová
2017000139 Ing. Tibor Čamaj
2012000031 MVDr. Patrícia Danková
2012000028   Dagmar Galanská 
2012000048   Dušan Gamčík 
2012000018   Katarína Gamčíková 
2012000050   Anna Harsányiová
2016000131   Diana Harsányiová
2016000125   Milan Hic
2016000117   Jana Hrdlovičová
2012000056   Lenka Kapráliková 
2015000109 Ing. Jana Korcová
2012000020 Mgr. Valéria Kostolná
2012000076   Růžena Kozáčiková
2019000161   Karina Kruczek
2012000002 Bc. Rudolfa Kubíková
2012000026 Ing. Nadežda Kuntová 
2018000145   Nadežda Kuntová 
2017000142   Jozef Landsfried 
2017000141 Ing. Katarína Landsfriedová
2012000074   Agnesa Lázárová
2012000054   Hermína Léczes
2019000163 Bc. Jozef Lenard
2017000136   Lubica Macura
2012000001   Jana Madrová 
2012000044   Katarína Mikulová 
2018000153 Mgr. Janka Múčková 
2014000093 Ing. Alexandra Muránska
2018000144   Ľubica Muránska
2015000108 Ing. Katarína Nagyová
2019000159   Zuzana  Ondrášová
2012000009   Iveta Palčíková 
2018000152 Ing. Martina Pisoňová
2016000121   Klaudia Práznovská
2017000134   Jozef Repka
2012000049   Angelika Reszutyík 
2019000160 Ing. Michaela Stachová
2012000033   Mária Starovská 
2018000154 MVDr. Viola Strompfová
2017000135 PharmDr. Miroslava Šipošová
2012000025 Mgr. Natália Špesová
2017000138 Ing. Mária Štibraná
2012000036   Magdalena Tröstl 
2012000052 RNDr. Ľubica Vagnerová 
2018000157 Mgr. Mária Vargová
2013000084   Gabriela Závodská
2013000087   Vanda Zelenková