ČLENOM KLUBU SA MôŽE STAŤ KTOKOĽVEK A KEDYKOĽVEK...

Ako na to?

 • Vypíšte si prihlášku (nájdete na web stránkach v sekcii "klub" a ďalej “tlačivá”).
 • Uhraďte na účet klubu zápisné spolu s členským minimálne na jeden rok – tým vlastne potvrdíte vašu prihlášku. ( do správy pre prijímateľa napíšte:  "zápisné a členské, Vaše meno a plemeno psa")
 • Pošlite vytlačené a podpísané matrikárke klubu, ideálne spolu s dokladom o zaplatení zápisného s členským.
 • Matrikárka klubu podá Vašu prihlášku výboru klubu. Ďalej Vás bude informovať o prijatí do klubu a poskytne informácie o Vašom členskom čísle (slúži ako identifikátor každých ďalších platieb klubu).

***
Prečo byť členom klubu chovateľov psov ?


Ako riadny člen klubu sa stávate členom členskej rady, ktorá je najvyšším konajúcim orgánom klubu. Klub ako taký má právo napr. upravovať podmienky uchovnenia psov daného plemena, upravovať podmienky získania rôznych klubových ocenení (napr. klubový šampión, klubové súťaže, atď.). Rovnako je klub povinný sledovať zdravý a kvalitný chov jedincov toho - ktorého plemena.
Ak náhodou prídete na niečo, čo sa Vám nepozdáva, ako člen klubu máte právo sa k tomu vyjadriť a možno danú situáciu aj zmeniť. Pre tieto úkony a "výhody" či "práva" nemusíte byť vlastníkom žiadneho psíka.Stačí, ak ste milovníkom a priateľom toho plemena, ktorého členom klubu sa chcete stať.
Ale ak ste navyše vlastníkom toho - ktorého plemena, máte doma psíka s rodokmeňom a chcete sa zúčastňovať výstav a následne aj uplatňovať svojho miláčika v chove, je Vaše členstvo priam nevyhnutnosťou. Nielen že máte možnosť na výstavách usporiadavaných klubom získať rôzne krásne ocenenia, ale klub je v podstate prvý a často aj jediný, kto vášho psíka môže dať uchovniť na SKJ... 
Dôvodov, prečo sa stať členom je naozaj veľa, tak ak ním ešte nieste a máte pocit, že by ste ním byť mali, neváhajte :o).
***
VÝŇATOK ZO STANOV BICHON KLUBU...


Členov do klubu prijíma výbor klubu bez diskriminácie. Členstvo v klube vzniká schválením prihlášky výborom klubu a zaplatením registračného poplatku a členského príspevku.Členstvo v klube môže byť riadne, čestné a asociované.


Práva členov:

 • Voliť a byť volený do všetkých orgánov (iba riadni a čestní členovia).
 • Predkladať návrhy v odborných otázkach.
 • Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.
 • Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.
 • Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu.

Povinnosti členov:

 • Včas zaplatiť členský príspevok  (do 28. februára kalendárneho roka).
 • Dodržať stanovy klubu a SKJ.
 • Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok SKJ.

Zánik členstva:

 • Dobrovoľným písomným odhlásením.
 • Nezaplatením členského príspevku do 28. februára kalendárneho roka.
 • Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor klubu. Vylúčený má právo odvolaťsa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
 • Úmrtím.

Pre viac informácií si prečítajte stanovy Bichon klubu Slovenska (nájdete na web stránkach v sekcii „stanovy“).