KTO SI MOŽE ZALOŽIŤ CHOVATEĽSKÚ STANICU ?

- chovateľskú stanicu si môže založiť prakticky každý občan nad 18 rokov, ktorý sa plánuje svedomito podieľať na šírení a zušľachtňovaní svojho milovaného plemena. Ide o veľmi zodpovedný krok a budúci chovateľ by si toho mal byť vedomý. Každý chovateľ sa musí riadiť etickým kódexom chovateľa a vo svojej chovateľskej činnosti striktne dodržiavať chovateľský poriadok SKJ a FCI

AKO SI ZALOŽÍM CHOVATEĽSKÚ STANICU ?

Pre schválenie (založenie) CHS je potrebné vyplniť požadované tlačivo, ktoré nájdete na stránkach únie kynologických klubov v časti plemenná kniha - www.unkk.sk. Toto tlačivo vyplníte a odošlete na Úniu kynologických klubov, spolu s úhradou poplatku vo výške 40,00 € na účet Únie kynologických klubov. Tí vašu žiadosť zaevidujú a ďalej posunú na FCI - medzinárodnú kynologickú jednotu, ktorá následne žiadosť zaeviduje a schváli (alebo neschváli, ak niečo nebude v poriadku...) a odošle nazad potvrdenie, ktoré vám príde poštou na vašu adresu. Celý proces schvaľovania trvá v praxi cca 3 mesiace. TU nájdete úplnú smernicu k založeniu CHS danú UNKK.

AKO ZISTÍM, AKÝ NÁZOV ZVOLIŤ ?

- každý budúci chovateľ má už určite nejakú predstavu, no overiť si, či ten váš vysnívaný názov CHS je ešte k dispozícii, ci môžete TU na stránkach medzinárodnej kynologickej jednoty - FCI. Každý názov je totiž jedinečný a nesmie sa duplikovať.

MÁM CHS, CHCEME ŠTENIATKA. ČO POTREBUJEM ?

...v prvom rade potrebujete, aby vaša sučka bola uchovnená - tzn. mala absolvovanú bonitáciu a spĺňala všetky podmienky chovnosti. Následne sa obrátite na poradu s poradcom chovu klubu, pre zvolenie vhodného krycieho psa. Potom vypíšete Žiadosť o pripúšťacie povolenie, ktorú odošlete klubu. Ten vám obratom vystaví Pripúštacie povolenie, s ktorým pôjdete sučku kryť :) - musíte ho mať pri sebe, nakoľko ho potrebuje aj majiteľ psa, ktorý Vám ho musí podpísať spolu s dátumom krytia. POZOR !! Podľa chovateľského poriadku SKJ a FCI nie je povolené suku inseminovať bez predošlého schválenia poradcom chovu !! O pripúšťacie povolenie musí požiadať majiteľ suky minimálne 30 dní pred plánovaným krytím. V opačnom prípade ukladá klub majiteľovi suky povinnosť uhradiť poplatok za zrýchlené vybavenie povolenia vo výške 20,00 €.

NARODILI SA NÁM ŠTENIATKA. ČO MÁME ROBIŤ ?

- Vypísať prihlášku vrhu, ktorú odošlete poradcovi chovu spolu s potvrdením o úhrade poplatku za prihlásenie šteniat podľa aktuálneho cenníku klubu. Klub vám nazad pošle prihlášku šteniat pre UNKK. Keď budú mať šteniatka 6 týždňov, pôjdete k vášmu veterinárovi, ktorá vám šteňatá začipuje a potvrdí prihlášku šteniat s číslami čipov. Túto veterinárom potvrdenú prihlášku šteniat odošlete spolu s pripúšťacím povolením na plemennú knihu UNKK, odkiaľ vám dobierkou na vašu adresu prídu hotové rodokmene vašich šteniat :) Tie pred tým, než šteniatko predáte novým majiteľom nezabudnite ako chovateľ podpísať :) Bez vášho podpisu sú totiž rodokmene neplatné ;)