Amanda Ombra Bianca
CH. AMANDA OMBRA BIANCA
chovateľ: Agnesa LÁZÁROVÁ
majiteľ: Agnesa LÁZÁROVÁ
kontakt:  www.ombrabianca.webnode.sk
výstavné úspechy:

Slovenský a Rumunský Šampión, Slovenský a Maďarský Junioršampión

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.
Angelina Ombra Bianca
CH. ANGELINA OMBRA BIANCA
chovateľ:  Agnesa LÁZÁROVÁ
majiteľ:  Mgr. Mária ANOVČINOVÁ, CHS Nia Alba
kontakt:   www.bichonniaalba.webnode.sk
výstavné úspechy:

Slovenský a Maďarský Šampión, Bulharský Junioršampión

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.
Bella Cristal Kate's Velvet Paw
GCH. BELLA CRISTAL KATE'S VELVET PAW
chovateľ:  Miluše GAMČÍKOVÁ
majiteľ:  Miluše GAMČÍKOVÁ, CHS Kate's Velvet Paw
kontakt:   www.bichonapoilfrise.eu
výstavné úspechy:

Slovenský a Maďarský Grandšampión; Slovenský, Maďarský a Chorvátsky Šampión; Klubový šampión

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.
Brilliance Charmant Sourire
GCH. BRILLIANCE CHARMANT SOURIRE
chovateľ: Ružena KOZÁČIKOVÁ
majiteľ: Ružena KOZÁČIKOVÁ, CHS Charmant Sourire
kontakt:   www.charmantsourire.weblahko.sk
výstavné úspechy:

Slovenský Grandšampión; Slovenský Šampión; Slovenský Junioršampión

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.
Dayze Lee Rokus
CH. DAYZE LEE ROKUS
chovateľ: Nadežda KUNTOVÁ
majiteľ: Nadežda KUNTOVÁ, CHS Rokus
kontakt:  www.bisonlevice.szm.com
výstavné úspechy:

Slovenský Šampión; Slovenský a Český Junioršampión

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.
Flower Doris Haščíková
GCH. FLOWER DORIS HAŠČÍKOVÁ
chovateľ: Mária STAROVSKÁ
majiteľ: Katarína MIKULOVÁ, CHS Camellia White
kontakt:  www.camelliawhite.webnode.sk
výstavné úspechy:

Slovenský Grandšampión, Slovenský Šampión, Slovenský Junioršampión, Klubový Junioršampión BKS

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.
Cheisy Bergenia
ICH. CHEISY BERGENIA
chovateľ: Blanka SKOTNICOVÁ
majiteľ: Agnesa LÁZÁROVÁ, CHS Ombra Bianca
kontakt:  www.ombrabianca.webnode.sk
výstavné úspechy:

Interšampión, Maďarský Showšampión, Slovenský a Maďarský Šampión, Slovenský a Maďarský Junioršampión, Klubový Junioršampión BKS

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.
Kisses Gigi Haščíková
KISSES GIGI HAŠČÍKOVÁ
chovateľ: Mária STAROVSKÁ
majiteľ: Zuzana ČIERNA
kontakt:  tel.č.: 0903 743 533
výstavné úspechy:

 

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.

IMG_0620

NAOMI TANGO AMORE
chovateľ: Gabriela BARVÍKOVÁ
majiteľ: Mária ŠTIBRANÁ
kontakt:   
výstavné úspechy:

výborná

  ...chcem vedieť viac o tejto sučke.